Symbol PF Rozhovor s prof. PaedDr. Ivou Stuchlíkovou, CSc.

V návaznosti na loňskou nominaci na Cenu Milady Paulové, která se uděluje za celoživotní přínos rozvoji vědnímu oboru, poskytla prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost, rozhovor NKC – Gender a věda. Toto specializované pracoviště se zaměřuje na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu.

 

http://genderaveda.cz/iva-stuchlikova/