Symbol PF S Mgr. Martinem Voříškem, Ph.D. o výuce hudební výchovy na základních školách

S velkým potěšením vám doporučujeme k přečtení článek „Hudebka je jen pro zábavu?“, který vyšel ve čtvrtém čísle letošního ročníku Učitelských novin. Česká školní inspekce provedla šetření mezi učiteli hudební výchovy a výtvarné výchovy a také mezi žáky 5. a 7. tříd o situaci ve výuce těchto dvou předmětů a zpracovala závěrečnou zprávu „Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura“. A právě k výsledkům této zprávy podal skvělé a zasvěcené komentáře ve zmíněném článku vedoucí katedry hudební výchovy naší fakulty Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.

Celý článek si přečtěte zde:

Hudebka je jen pro zábavu? (Učitelské noviny 4/2021)