Symbol PF Žáci se připravovali na letošní ročník Biologické olympiády

Žáci se připravovali na letošní ročník Biologické olympiády

 

S velkým zájmem ze strany žáků ZŠ se setkala akce "Podpora talentovaných žáků k účasti na BiO" realizována v rámci klíčové aktivity "Badatelský klub", jež je součástí celouniverzitního projektu scienceZOOM2. Cílem této aktivity je probuzení zájmu talentované mládeže o přírodovědná a technická témata, podpořit je v individuální práci, vést je k tvoření vlastních závěrů apod.

Žáci se dozvěděli tematické zaměření letošní Biologické olympiády a její strukturu, byli seznámeni se zajímavými úlohami ze starších ročníků Biologické olympiády, se způsobem jejich řešení, s rozvržením času a se způsobem hodnocení. Díky účasti v semináři získali všichni zájemci o biologii cenné informace a zkušenosti, které se mohou hodit pro úspěšné řešení soutěžních úloh v letošním roce.