Symbol PF Inspirace v historii matematiky v badatelsky orientované výuce matematiky - seminář pro vyučující matematiky

Inspirace v historii matematiky v badatelsky orientované výuce matematiky - seminář pro vyučující matematiky

(projekt scienceZOOM2)

 

Na Katedře matematiky PF JU proběhl dne 20. 10. 2014 čtvrtý odborný seminář pro vyučující matematiky na ZŠ z Českých Budějovic a ze čtyř okresů Jihočeského kraje (metodičtí garanti), a to v rámci realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků.

Čtvrtý odborný seminář s názvem Inspirace v historii matematiky v badatelsky orientované výuce matematiky lektoroval RNDr. Jan Zahradník z Katedry matematiky PF JU.

Účastníci odborného semináře (metodičtí garanti) byli obeznámeni s praktickými ukázkami badatelsky orientované výuky matematiky s využitím úloh a postupů z historie této disciplíny. Konkrétně se účastníci dozvěděli zajímavé informace o problematice finanční matematiky v 19. století, o různých přístupech k výuce kombinatoriky v 19. a 20. století, o geometrii v 18. století a o využití jejich metod v BOV matematiky.

Nedílnou součástí semináře byly ukázky matematických úloh z Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky (např. ročník 1878) a ukázky maturitních příkladů z let 1899-1906, jež byly zadávány na c. k. Českém gymnasiu v Českých Budějovicích. RNDr. Jan Zahradník pohovořil rovněž o F. J. Studničkovi, jednom z prvních českých matematiků, jenž se zabýval finanční matematikou, o problematice finanční gramotnosti v období 1. republiky apod. V souvislosti s geometrií byla pozornost věnována např. příkladům ve sbírce Exercitationes geometricae od Ioannise Holfelda, vydané v Praze roku 1773.

V závěru semináře byly metodickým garantům představeny náměty na didaktické zpracování látky do podoby pracovních listů.

Pátý odborný seminář pro metodické garanty za oblast BOV matematiky se uskuteční v prosinci 2014.