Symbol PF Objevitelské metody v matematice (projekt scienceZOOM2)

Objevitelské metody v matematice

(projekt scienceZOOM2)

 

Cílem odborného semináře, který 9. 1. 2015 proběhl na ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek pod vedením Mgr. Yvony Zuntové, bylo nastavení a dlouhodobé udržení vzájemné spolupráce a motivace učitelů matematiky ze základních škol blízkého okolí, při zapojení badatelsky orientované výuky (BOV) do běžné výuky matematiky.

Během semináře byla představena celá řada badatelsky orientovaných aktivit a úloh, jako např.: vytváření papírového květu ze dvou soustředných kružnic, představení výukové stavebnice Polydron, vytváření geometrických modelů z brček a drátů, tvorba a využití papírových modelů krystalů, představení tesalace a využití mozaiky pro výuku základních rovinných obrazců. To vše a mnoho dalších aktivit si mohli odzkoušet účastníci odborného semináře.

Každá z aktivit byla nejen důkladně představena a popsána, ale zároveň byla účastníkům umožněna její realizace přímo na semináři. Takřka rodinnou atmosféru podtrhovala lektorka semináře Mgr. Yvona Zuntová, která doplňovala jednotlivé aktivity o praktické zkušenosti získané během její praxe s badatelsky orientovanou výukou na ZŠ J. K. Tyla a MŠ v Písku. Cílová skupina byla tak obohacena o reálnou zpětnou vazbu při zařazení jednotlivých aktivit do běžné výuky. V neposlední řadě se řešily otázky časové dotace příprav, výhody i nevýhody zapojení daných aktivit do hodiny, silné a slabé stránky jednotlivých aktivit a mnoho dalších.

Celý seminář byl velice pozitivně přijat, a to nejenom z řad učitelů matematiky, ale i ze strany vedení školy ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek. Není se proto čemu divit, že většina účastníků měla ihned po skončení zájem o druhý seminář věnující se opět tematice zařazení BOV do výuky matematiky na ZŠ. Druhý seminář se bude konat 19. 2. 2015

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.

 

www.sciencezoom.cz
www.pf.jcu.cz

Napsal: Mgr. Jan Dvořák