Symbol PF Učitelé odborných předmětů se na ZŠ Týn n. Vltavou, Malá Strana učili pracovat s 3D modelářem SolidWorks (projekt scienceZOOM2)

Učitelé odborných předmětů se na ZŠ Týn n. Vltavou, Malá Strana učili pracovat s 3D modelářem SolidWorks

(projekt scienceZOOM2)

 

Dne 23. 2. 2015 proběhl na ZŠ Týn n. Vltavou, Malá Strana odborný seminář pro vyučující fyziky, který byl zaměřený na osvojení základů práce s parametrickým 3D modelářem SolidWorks a který se ze strany účastníků setkal s velice pozitivním ohlasem.

Seminář lektoroval ředitel školy Mgr. Miroslav Vašica, absolvent PF JU (obor učitelství fyziky, technických činností a výpočetní techniky pro ZŠ), který na PF JU v rámci zapojení do projektu scienceZOOM2 prošel cyklem školení specializovaných právě na oblast práce s 3D modelářem SolidWorks. Spolu s ním seminář vedl PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., z PF JU, jenž se zabývá CAD systémy a technickou dokumentací, konstrukčními řešeními, technickou kreativitou, oblastí strojírenství, technickými měřeními a strojním obráběním.

V úvodu semináře se účastníci obeznámili se způsobem instalace tohoto SW a s licenčními podmínkami provozu SW. Dále byli seznámeni se základy práce s programem při modelování různých trojrozměrných objektů.

Konkrétně do obsahové náplně semináře spadaly následující dílčí okruhy:
- způsob skicování (plně určená skica, přeurčená skica apod.),
- vytváření dílů ve 3D,
- tvorba sestav a vazeb v sestavách.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ Týn n. Vltavou, Malá Strana a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.

Velice děkujeme panu řediteli Mgr. Vašicovi za možnost zapojení ZŠ Týn n. Vltavou, Malá Strana do projektu, za úspěšnou realizaci tohoto semináře a v neposlední řadě za nastavení dlouhodobější spolupráce v rámci badatelsky orientované výuky technických předmětů.