Symbol PF BOV v hodinách matematiky na základních školách (projekt scienceZOOM2)

BOV v hodinách matematiky na základních školách

(projekt scienceZOOM2)

 

Dne 26. 2. 2015 proběhl pod vedením Mgr. Jany Doležalové první ze dvou seminářů na ZŠ Smetanova Vimperk věnujících se badatelsky zaměřené výuce matematiky na základních školách. Účastníkům semináře bylo nejen vysvětleno, co se pod pojmem "BOV" skrývá, ale byly jim také názorně předvedeny ukázkové aktivity a formy výuky, kterými se mohli přítomní učitelé inspirovat v jejich budoucí výuce.

Lektorka semináře Mgr. Jana Doležalová předvedla hned několik ukázkových aktivit, rozvíjejících kritické myšlení dítěte, týmovou spolupráci a v neposlední řadě badatelského "ducha" při řešení jednotlivých úkolů. Mezi ty nejzajímavější úkoly patřilo "Jak docílit za pomoci novinového papíru, aby se nerozbilo vajíčko upuštěné z dvou metrové výšky?", "Hledání matematických pojmů na základě obrázkových indicií." a mnoho dalších. Nedílnou součástí semináře bylo zapojení iPadů do výuky matematiky. Účastníci se seznámili se základním ovládáním iPadů a nejdostupnějšími programy využitelnými ve výuce matematiky na ZŠ.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ Smetanova Vimperk a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.