Symbol PF Badatelsky orientovaná výuka matematiky II. (projekt scienceZOOM2)

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY II.

(projekt scienceZOOM2)

 

V pořadí již druhý seminář se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku matematiky proběhl na ZŠ Metice školské a to dne 25. 3. 2015 pod vedením lektorky semináře Mgr. Marty Vrtišové.

Během semináře bylo účastníkům představeno několik pracovních listů využívajících badatelsky orientované výuky se zaměřením na problémové okruhy ve výuce matematiky na základních školách. Jako velmi pozitivní prvek se ukázalo zapojení některých žáků ze ZŠ Matice školské, kteří sami vedli některé aktivity, jako například ukázková práce a řešení úloh pomocí matematického programu GeoGebra. Výsledné práce žáků v GeoGebře si mohli samotní účastníci semináře prohlédnout ve 3D prostředí pomocí speciálních brýlí. V rámci semináře byla taktéž učitelům představena stavebnice Polydron, která se jeví jako vhodný nástroj pro rozvoj představivosti žáků. Nedílnou součástí každého bloku semináře byla diskuse všech zúčastněných nad současnými problémy, se kterými se učitelé v praxi běžně setkávají.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ Matice školské a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.

 

Vypracoval: Mgr. Jan Dvořák