Symbol PF Práce s programem SOLIDWORKS na ZŠ (projekt scienceZOOM2)

Práce s programem SOLIDWORKS na ZŠ

(projekt scienceZOOM2)

 

Dne 31. 3. 2015 proběhl na půdě Pedagogické fakulty JU odborný seminář se zaměřením na práci v programu SolidWorks a to pod vedením lektorů: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. a PhDr. Václav Meškan, Ph.D. Cílem tohoto semináře bylo nastavení a dlouhodobé udržení vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při koncepci hodin přírodovědných a technických předmětů formou BOV.

Účastníci semináře se tak seznámili se základními prvky a ovládáním tohoto bez pochyby užitečného programu pro výuku a rozvoj představivosti u žáků každé věkové kategorie. Samotní účastníci si odzkoušeli vytvořit hned několik modelů ve 3D modelovacích systémech.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ a MŠ Dubné a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.

 

Vypracoval: Mgr. Jan Dvořák