Symbol PF Seminář pro řešitele fyzikální olympiády (kategorie B, C, D) (projekt scienceZOOM2)

SEMINÁŘ PRO ŘEŠITELE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY (KATEGORIE B, C, D)

(projekt scienceZOOM2)

 

V rámci realizace projektu ScienceZOOM2 pořádala Katedra aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (20. 4. 2015 - 22. 4. 2015) cyklus tří jednodenních seminářů středoškolské fyziky. Hlavním cílem seminářů byla příprava středoškolských studentů na krajská kola Fyzikální olympiády se zaměřením na kategorie B, C a D.

Během těchto tří dnů si na půdu PF JU našlo cestu celá řada příznivců fyziky z Gymnázií v Českých Budějovicích, ale i Strakonic. Odborné vedení seminářů zajišťovali lektoři: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. a Mgr. Jan Ptáčník, kteří žákům velmi poutavým způsobem přibližovali taje středoškolské a "nadstavbové" fyziky. Během pětihodinových přednášek byly žákům představeny aktuální studijní texty a na ně navazující úlohy a mnoho dalšího z oblasti fyziky, mající bezprostřední vztah k úlohám krajského kola dané kategorie.

Seminář byl uskutečněn v rámci projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.

 

Vypracoval: Mgr. Jan Dvořák