Symbol PF Jak se stát tvořivým učitelem? Roadshow na Gymnáziu Jírovcova

Jak se stát tvořivým učitelem? Roadshow na Gymnáziu Jírovcova

S úspěchem se setkala další Roadshow projektu scienceZOOM, která se konala ve středu 8. ledna 2014 na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. Cílem Roadshow PF s názvem "Jak se stát tvořivým učitelem" je interaktivní a atraktivní představení učitelské profese.

 

I tuto Roadshow lektorovali odborní asistenti z Katedry pedagogiky a psychologie - PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Luboš Krninský, kteří se mj. zaměřují na pedagogickou komunikaci, obecnou didaktiku a problematiku učitelské profese.

Studenti Gymnázia Jírovcova si na začátku Roadshow zahráli hru "Evoluce učitele", v jejímž průběhu se zábavnou formou seznámili s odlišnými pojetími učitelského povolání. Od středověkého učitele se mnozí studenti - přes Komenského a tzv. herbatovce s pomyslnou rákoskou v ruce - v evoluční příčce vyšplhali až k učiteli 21. století.

Následovala aktivita ve skupinách "kreslení obrázku". V každé skupině byl určen jeden "učitel", který dostal jednoduchý obrázek. Jeho úkolem bylo předat ostatním studentům ve skupině takové pokyny, aby byli schopni obrázek nakreslit, aniž by jej viděli.

Součástí Roadshow byla aktivita s cílem nahrazení diakritických znamének novým, originálním způsobem.

V závěrečné reflexi studenti sdělovali své dojmy z uvedených aktivit. Celkově oceňovali možnost vyzkoušet si něco nového.