Symbol PF Jak se stát tvořivým učitelem? Roadshow na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích

Jak se stát tvořivým učitelem? Roadshow na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích

Na pátou Roadshow PF JU "Jak se stát tvořivým učitelem?", která je realizována v rámci celouniverzitního projektu scienceZOOM a jejímž cílem je interaktivní a atraktivní představení učitelské profese, jsme v pondělí 17. 2. 2014 zavítali na Česko-anglické gymnázium v Českých Budějovicích.

 

I tuto Roadshow lektorovali odborní asistenti z Katedry pedagogiky a psychologie - PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Luboš Krninský, kteří se mj. zaměřují na pedagogickou komunikaci, obecnou didaktiku a problematiku učitelské profese.

Po velice milém přijetí paní ředitelkou Česko-anglického gymnázia, RNDr. Danuší Lhotkovou, jsme se přesunuli do moderní podkrovní učebny.

Po úvodním představení si studenti zahráli hru "Evoluce učitele", v jejímž průběhu se zábavnou formou seznámili s odlišnými pojetími učitelského povolání. Od středověkého učitele se mnozí studenti - přes Komenského a tzv. herbatovce s pomyslnou rákoskou v ruce - v evoluční příčce vyšplhali až k učiteli 21. století.

Roli učitele si studenti vyzkoušeli během hry "kreslení obrázku", pří níž byli rozděleni do skupin. V každé skupině byl určen jeden "učitel", který dostal jednoduchý obrázek. Jeho úkolem bylo předat ostatním studentům takové pokyny, aby byli schopni obrázek nakreslit, aniž by jej viděli.

V závěrečné reflexi studenti sdělovali své dojmy z role učitele i z rolí žáků. Pro některé studenty představovala tato aktivita velký trénink trpělivosti při vysvětlování; přiznávali, že bylo těžké vysvětlovat něco, o čem druhý nemá ponětí. Také pochopili důležitost srozumitelného a přesného vyjadřování - například, jak velký rozdíl je mezi pokynem "nakresli dveře" a "nakresli vrata" a jak nejednoznačná může být instrukce "je to 1,5 palce vysoké" :)