Symbol PF Série Roadshow PF JU byla zakončena na Střední pedagogické škole v Prachaticích

Série Roadshow PF JU byla zakončena na Střední pedagogické škole v Prachaticích

Na dvě poslední Roadshow PF JU "Jak se stát tvořivým učitelem?", která je realizována v rámci celouniverzitního projektu scienceZOOM a jejímž cílem je interaktivní a atraktivní představení učitelské profese, jsme v úterý 22. 4. 2014 zavítali na Střední pedagogickou školu v Prachaticích.

 

I poslední dvě Roadshow lektorovali odborní asistenti z Katedry pedagogiky a psychologie - PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Luboš Krninský, kteří se mj. zaměřují na pedagogickou komunikaci, obecnou didaktiku a problematiku učitelské profese.

Po milém přijetí zástupkyní ředitele, Mgr. Ivanou Blažkovou, a po vzájemném představení si studentky zahrály oblíbenou hru "Evoluce učitele", v jejímž průběhu se zábavnou formou seznámily s odlišnými pojetími učitelského povolání. Od středověkého učitele se mnohé - přes Komenského a tzv. herbartovce s pomyslnou rákoskou v ruce - v evoluční příčce vyšplhaly až k učitelkám 21. století.

Učitelskou roli si studentky Střední pedagogické školy v Prachaticích vyzkoušely během aktivity "kreslení obrázku", pří níž byly rozděleny do skupin. V každé skupině byla určena jedna paní učitelka, která dostala jednoduchý obrázek. Obrázek byl ve všech skupinách stejný. Úkolem "vyučujících" bylo předat ostatním studentkám takové pokyny, aby byly schopny obrázek nakreslit. Ukázalo se, že vysvětlování něčeho, co ostatní neznají a nemají to před sebou, může představovat tvrdý oříšek, a to i pro studentky pedagogicky vzdělané.

Po této aktivitě následovaly kratší hry s cílem rozvoje kreativního myšlení. Studentky si měly představit různé (i nereálné) situace a měly odpovídat na otázku "Co bys dělal/a, kdyby…" Některé odpovědi byly opravdu nápadité. Velkou míru kreativity studentky prokázaly i během aktivity s cílem nahrazení diakritických znamének novým, originálním způsobem.

V závěrečné reflexi bylo zdůrazňováno, že aktivity byly přínosné, že díky nim došlo k vzájemnému poznání, k obohacení novými zkušenostmi, využitelnými při aktivitách s dětmi nejen ve škole a školce, ale i na praxích, na táborech, v kroužcích apod. Některé studentky byly potěšeny, že naživo viděly vysokoškolské vyučující, o kterých mezi SŠ studenty panují různé stereotypy a kteří "jsou vlastně v pohodě". Poděkování za hezký program a přání zopakování akce představovalo pro celý tým milé zakončení celého cyklu.

Budeme se těšit, že s některými studentkami se možná již brzy setkáme na půdě PF JU, či na jiných součástech JU.