Symbol PF Setkání projektu EduForum

V rámci projektu EduForum (Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí, reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659) proběhlo v prvním zářijovém týdnu třetí společné setkání zapojených učitelů a členů projektových týmů z Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Rezekvítku. Setkání se uskutečnilo již tradičně v prostorách hotelu Zámek Valeč a pro zúčastněné učitele základních a středních škol byly připraveny různé odborné semináře, diskuzní bloky a přednášky vztahujících se k jejich oborům. Součástí programu bylo také promítání filmu Planeta Česko, včetně diskuze s režisérem Mariánem Polákem. Celkem se letošního setkání zúčastnilo 180 osob, kterým touto cestou děkujeme za skvělou a produktivní spolupráci!