Symbol PF Nové fotografie se slavnostního zasedání vědecké rady

15. května 2018 – Slavnostní zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty JU, pořádané při příležitosti letošního 70. výročí založení fakulty.