Symbol PF Soutěž závěrečných prací studentů učitelství fyziky

Ve čtvrtek 15. 6. 20017 se na Pedagogické fakultě ZčU Plzeň uskutečnila Soutěž závěrečných prací studentů učitelství fyziky. Této soutěže se zúčastnili zástupci z celé ČR. Naší fakultu reprezentoval student učitelství fyzika - informatika pro ZŠ pan Bc. David Salcer.

Úroveň jeho diplomové práce i následná prezentace byly velmi kladně hodnoceny. Celkově se umístil na 3. místě v sekci diplomových prací. Účast na této soutěži a přední umístění významně přispělo k budování pozitivního obrazu naší fakulty.

Panu Salcerovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší fakulty.