Symbol PF Usnesení vlády k pracovní povinnosti studentů

Usnesením vlády č. 1023 ze dne 12. října 2020 přijatým k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu se ukládá pracovní povinnost studentům vysokých škol ve studijních programech v prezenční formě zaměřených na všeobecné a zubní lékařství, farmacii, psychologii a zdravotnické obory.

V případě Pedagogické fakulty JU se jedná pouze o studenty posledního ročníku bakalářského programu Psychologie.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 

Usnesením vlády č. 1027 ze dne 12. října 2020 přijatým za účelem zajištění poskytování sociálních služeb a zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 se ukládá pracovní povinnost studentům vysokých škol v prezenční formě studia v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou právních oborů.

V případě Pedagogické fakulty JU se jedná pouze o studenty bakalářského programu Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy a studenty navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu

 

Na základě těchto usnesení mají mít po dobu trvání nouzového stavu studenti VŠ ve výše uvedených studijních programech vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Základní informace k pracovní povinnosti žáků a studentů