Symbol PF Úspěch studenta PF - celostátní soutěž DP studentů učitelství fyziky

Úspěch studenta PF - celostátní soutěž DP studentů učitelství fyziky

Jiří Smrčina, absolvent studia učitelství pro ZŠ, aprobace matematika - fyzika se se svojí diplomovou prací "Nonverbální fyzikální úlohy" zúčastnil celostátní soutěže diplomových prací studentů učitelství fyziky.

Tato soutěž se uskutečnila 22. 6. 20010 v Hradci Králové a zúčastnili se jí zástupci z celé ČR. Pan Smrčina se umístil na 1. místě v sekci "Didakticky zaměřené práce".

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.