Symbol PF Závěrečná práce absolventa katedry výtvarné výchovy PF JU Petra Janského uspěla v mezinárodní konkurenci

Závěrečná práce absolventa katedry výtvarné výchovy PF JU Petra Janského uspěla v mezinárodní konkurenci

 

Petr Janský, čerstvý absolvent katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU, uspěl se svojí závěrečnou prací a postoupil mezi čtyřicet nejlepších v prestižní mezinárodní soutěži Stanislav Libenský Award 2014. Jedná se o soutěžní výstavu děl ze skla pro studenty vysokých uměleckých škol. Je jedinou, do které se mohou hlásit pouze čerství absolventi. Cílem soutěže je představit a podpořit díla mladých sklářských umělců a designérů z celého světa. Soutěž má být pro studenty impulsem k setkávání a vzájemné inspiraci, příležitostí porovnávat různé přístupy a způsoby práce, ale především příležitostí prezentovat svoji tvorbu mezinárodnímu publiku a moci odstartovat uměleckou kariéru.

"Je to pro nás opravdu úspěch. Konkurence byla velká a je potřeba si uvědomit, že byla oceněna práce studenta, který se školí na profesi pedagoga výtvarných oborů. Přesto jeho práce je jak po stránce koncepční, obsahové, tak po stránce výtvarné i co se kvality řemeslného zpracování týče, plně srovnatelná s pracemi studentů, jejichž studium se specializuje výhradně na přípravu profesionálních umělců," upřesnila vedoucí práce a členka katedry výtvarné výchovy PF JU Věra Vejsová.

Petr Janský vznik svého díla okomentoval takto: "Téma mé práce Mísa jako skladiště vzpomínek - stůl a mísa jako archetypy intimního prostoru reaguje na myšlenku francouzského sociologa Jeana Baudrillarda, že sbírka je vzájemnou interakcí předmětu s osobou. Každá chvíle v našem životě do jisté míry formuje naši osobnost. Některé z nich jsou tak významné, že si na ně chceme uchovat památku, předmět s tímto prožitkem spojený. Může to být maličkost, která má pro nás silný emoční náboj. Takovéto drobnosti shromažďujeme většinou v různých hrníčcích, miskách a mísách, která se pro nás stávají takovými skladišti vzpomínek."

Pořadatelem akce je Pražská galerie českého skla. Soutěž byla založena v roce 2009 a je poctou významnému českému sklářskému výtvarníkovi a pedagogovi Stanislavu Libenskému. Letošní šestý ročník je co do počtu účastníků a zastoupených zemí rekordní. O vítězi bude rozhodovat mezinárodní porota složená z výtvarníků, designérů, historiků umění a kurátorů výstav. Slavnostní vyhlášení proběhne 18. 9. v Tančícím domě v Praze, kde se také od 19. 9. do 14. 12. 2014 uskuteční výstava oceněných a dalších vybraných děl. Hlavní cenou soutěže je třítýdenní pobyt ve sklářské škole Pilchuck Glass School v USA.

 

Bližší informace o soutěži: http://www.libenskyaward.com/cs/