Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zák. č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

vedoucí/vedoucího neuropsychologické laboratoře
katedry pedagogiky a psychologie

 

 

Výše úvazku:

0,5
v případě zájmu je možné projednat doplnění úvazku akademickou pozicí dle odborného zaměření a dosaženého vzdělání uchazeče (odborný asistent, docent)

Požadavky:

psychologické, medicínské nebo inženýrské vzdělání, ukončené doktorské studium a odborné zaměření na EEG výzkum (doložitelné zaměřením disertační práce či publikační činností)
 

Náplň práce:

návrhy řešení koncepčních otázek výzkumného směřování laboratoře, koordinace výzkumných aktivit týmu, domlouvání spolupráce s podobně orientovanými pracovišti v ČR i v zahraničí

Nástup:

dle dohody

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 15. 4. 2016 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz