Symbol PF Výběrové řízení

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

odborného asistenta/odborné asistentky
katedry aplikované fyziky a techniky
se zaměřením na didaktiku technické výchovy
a počítačem podporované projektování

 

Výše úvazku: 0,6
Nástup: 1. 9. 2020
Požadavky:
  • magisterské vzdělání v oboru učitelství technické výchovy,
  • titul Ph.D. nebo probíhající doktorské studium v oboru,
  • minimálně 3 roky pedagogické praxe učitelství technické výchovy,
  • předpoklady dalšího odborného růstu,
  • druhotné zaměření na IT výhodou.

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 10. 7. 2020 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz