Symbol PF Výběrové řízení na pozici technik/technička katedry biologie Pedagogické fakulty JU

Požadavky:

 • ukončené min. SŠ vzdělání s maturitou
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • schopnost samostatné práce, pečlivost, zodpovědnost
 • trestní bezúhonnost
 • ochota se dále vzdělávat
 • komunikační schopnosti, příjemné a vstřícné vystupování

 

Výhodou:

 • znalost AJ
 • řidičský průkaz – skupiny B

 

Hlavní náplň činnosti:

 • příprava demonstračního materiálu a pokusů pro výuku interních i externích učitelů katedry v laboratořích katedry a na fakultní zahradě
 • příprava roztoků a chemikálií pro pokusy ve výuce, zajišťování sběru biologického materiálu a zhotovování pomůcek podle požadavků vyučujících
 • zajišťování bezpečnosti práce a evidence chemikálií v laboratoři dle platné legislativy a vnitřních předpisů ve spolupráci s bezpečnostními techniky fakulty a univerzity, spolupráce s kontrolními orgány provádějícími dohled
 • zajišťování bezporuchového a bezpečného provozu katedrových laboratoří a fakultní zahrady
 • správa skladu spotřebního materiálu katedry (laboratorní sklo, chemikálie, materiál k mikroskopování, aj.) s hmotnou zodpovědností
 • péče o sbírky, rostliny a živočichy v majetku katedry
 • provádění objednávek materiálu a služeb pro potřeby katedry
 • provádění každoroční inventarizace, evidence, správa a údržba laboratorního a výukového přístrojového vybavení katedry
 • zabezpečování revize elektrických spotřebičů ve spolupráci s fakultním elektrikářem
 • poskytování poradenské činnosti studentům při složitějších praktických, přístrojových laboratorních cvičeních, diplomových pracích, podílení na organizaci, a v případě potřeby i aktivní účast na odborných exkurzích, terénních pracích a spolupráce při vybraných cvičeních spolu s vyučujícími katedry biologie
 • zajištění a kontrola provozu skleníků a fakultní zahrady – příprava pro výuku a krátkodobé nebo dlouhodobé pokusy (sadba, množení rostlin, zalévání, regulace topení, větrání, zamykání apod.)
 • vytváření technického zázemí pro polní, resp. skleníkové pokusy v rámci řešených kvalifikačních prací, studentských projektů a řešení výzkumných projektů akademických pracovníků katedry
 • zajištění pravidelné běžné údržby a drobných oprav veškerého vybavení, nářadí, pomůcek a mechanizace na fakultní zahradě prostřednictvím oddělení údržby a provozu PF, nebo ve spolupráci s ním

 

Benefity pro zaměstnance:

 • 5 týdnů dovolené
 • dotované stravování
 • zvýhodněné mobilní volání – hlasové a datové služby
 • jazykové a zaměstnanecké kurzy
 • zvýhodněné bankovní služby u partnerské banky
 • dětská skupina pro děti zaměstnanců JU přímo v kampusu
 • Microsoft Office zdarma do soukromých zařízení
 • práce v instituci implementující HR AWARD

 

Nástup: říjen 2020

Pracovní úvazek: 1,0

Pracovní poměr na dobu určitou s možností dalšího prodloužení.

Místo výkonu práce: České Budějovice

Finanční ohodnocení dle Mzdového předpisu JU.

 

Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů doručte v obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – TECHNIK/TECHNIČKA KBI PF JU“ do 21. srpna 2020 (včetně) na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Jana Pokorná
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

nebo elektronicky na e-mailovou adresu: pokornaj@pf.jcu.cz.

 

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční ve 35. kalendářním týdnu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.