Symbol PF Výprava do pískovny Ledenice

Srdečně Vás zveme na exkurzi do pískovny Ledenice, která se uskuteční v sobotu 14. září 2019 od 9 hodin.

Součástí akce bude mimo jiné odchyt a kroužkování ptáků nebo odchyt a určování vodního i suchozemského hmyzu. Exkurzi povedou ornitolog Petr Veselý a entomologové Tomáš Ditrich a Jiří Řehounek. Právě RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. z katedry biologie PF JU byl také iniciátorem ochranářských zásahů v ledenické pískovně.