Symbol PF Výročí katedry anglistiky PF JU

30 let od svého založení oslavila v pátek 17. 1. 2020 katedra anglistiky PF JU. V Aule Miroslava Papáčka byl pro vyučující, studenty i bývalé absolventy a přátele katedry připraven bohatý program, včetně vystoupení kapely Gin F#. Vedoucí katedry doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. v rámci své prezentace zmínila historii katedry anglistiky PF JU, současné dění a zároveň představila vize směřování katedry v rámci následujících let.