Symbol PF Zahájení Sommerkolleg České Budějovice 2019

Paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. zahájila v pondělí 8. 7. 2019 mezinárodní Letní kolegium České Budějovice 2019 pořádané na katedře germanistiky PF JU ve spolupráci s Institut für Slawistik Universität Wien a za finanční podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko. Tento mezinárodní stipendijní projekt nabízí třítýdenní intenzivní jazykovou výuku a pro účastníky je připraven i bohatý doprovodný program.