Symbol PF Zahraniční návštěva na naší fakultě

Paní prorektorka doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. přivítala v úterý 26. 2. 2019 skupinu 12 návštěvníků z ruského Čeljabinsku, mezi nimi 6 potenciálních studentů s rodiči. Po prohlídce prostor Jihočeské univerzity zavítali i na Pedagogickou fakultu, kde je přivítal pan proděkan PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. Zároveň je pro hosty organizován kulturně poznávací program, který je zaměřen na seznámení se s českými reáliemi a historií, např. prohlídka historického centra Českých Budějovic či Jihočeského muzea.