Symbol PF Zemřel prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

Vedení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity s hlubokým zármutkem přijalo zprávu o úmrtí profesora RNDr. Miroslava Papáčka, CSc.

Miroslav Papáček byl dlouholetým vedoucím katedry biologie Pedagogické fakulty JU (v letech 1989–1992 a 2007–2015), jedenáct let vykonával funkci děkana Pedagogické fakulty JU (ve funkčních obdobích 1992–1998 a poté 2001–2006). Na Jihočeské univerzitě působil jako prorektor pro studium (2012–2016).

 

 

Miroslav Papáček patřil mezi světově uznávané odborníky v oblasti entomologie, zabýval se intenzivně i didaktikou biologie. Své studenty vždy na svých přednáškách a při terénních cvičeních dokázal strhnout pro lásku k přírodě a nadchnout pro biologii. Jeho kolegové u něho obdivovali neutuchající pracovitost, píli, energii a moudrost.

S úctou a pokorou se rozloučíme s Miroslavem Papáčkem v pátek 3. 5. 2019 v 15.00 hodin v českobudějovickém krematoriu.