Symbol PF Zvídavý zVěd… aneb věda není nuda! III a IV

Zvídavý zVěd… aneb věda není nuda! III a IV

V návaznosti na úspěšné dva předchozí běhy příměstského tábora Zvídavý zVěd… aneb věda není nuda, realizovala katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích v rámci projektu scienceZOOM2 další dva letní běhy tohoto úspěšného tábora.

40 malých zvídavých vědců se zúčastnilo příměstských táborů PF JU zaměřených na badatelsky orientované vyučování (BOV) přírodovědných a technických oborů

(projekt scienceZOOM2)

 

Ve dnech 6. 7. až 10. 7. 2015 a 27.7. - 31.7. 2015 proběhly v rámci realizace projektu scienceZOOM2, který je zaměřen na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů, další dva příměstské tábory PF JU v Českých Budějovicích. Celkem 40 žáků ZŠ/SŠ se vždy na jeden týden proměnilo ve vědecké pracovníky, "malé zvídavé vědce", bádající v oblastech zeměpisu, hudební vědy, biologie, biogeografie, astronomie, fyziky, technické výchovy a historie.

Příměstské tábory byly zacíleny na implementaci metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných a technických oborů. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách přírodovědně zaměřených předmětů umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

 

 

Programy příměstských táborů byly koncipovány tak, aby zahrnovaly co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci. Program obou letních běhů příměstských táborů byl téměř shodný.

První den příměstských táborů byl věnován BOV zeměpisu/geografie. Malí vědci si poutavou badatelskou formou vyzkoušeli řadu zeměpisných pokusů. Vyzkoušeli si například vytvořit vodopád ze suchého ledu, dále z popela, jedlé sody a cukru jim před očima vyrostli Faraonovi hadi. Vyrobili si sloní zubní pastu či zjistili, jak funguje magma v sopce. Zároveň si sestrojili amatérský seismograf či lávovou lampu. Nejzábavnější bylo pro badatele vytvoření si "Nenewtonského roztoku". Vytvořili si vlastní duhu, kompas na talíři, zkoumali také, jak funguje tlak vzduchu či jak probíhá difuze látek aj.

Odpolední program s názvem Nechte se osvítit! proměnil děti v atomové vědce zkoumající účinky atomových bomb ve světě a možnosti využití jaderné energetiky. Program Nechte se osvítit! přinesl rozdílné pohledy na kontroverzní vynález atomové pumy a představil jeho základní fyzikální parametry. Rovněž ukázal na oblasti, kde testy probíhaly a jaké zde zanechaly následky. Nukleární reakce však nepřinesla jenom nástroj zkázy, ale i důležitý zdroj energie pro lidstvo. Jaké jsou výhody a nevýhody atomových elektráren, kde se nachází a jsou bezpečné? I odpovědi na tyto otázky hledali společně badatelé v rámci prvního dne táborů.

Druhý den byl věnován fyzikálnímu badání. Pracovníci Katedry aplikované fyziky a techniky připravili řadu zábavných chemických a fyzikálních pokusů a experimentů a dalších aktivit. Malí vědci si v dílnách, v nichž se vyučuje technická výchova, vyrobili vlastní funkční vlhkoměr. V odpoledním bloku byly děti zapojeny do řady vtipných fyzikálních pokusů a na vlastní kůži si mohly například vyzkoušet, jak jsou na tom se svou fyzickou zdatností (práce se setrvačníkem, měření fyzické síly apod.) a vyrobily si vlastní kelímkový telefon. Své motorické dovednosti si otestovaly během hry na stavitele s využitím stavebnice Merkur. Nejvíce malé vědce nadchly vlastnosti tekutého dusíku, který během chvíle dokáže cokoliv zmrazit. Malí vědci si tak například vyrobili vlastní dusíkovou bombu, zmrazili veškeré dostupné ovoce a málem i některé své kamarády :)

Třetí den příměstského tábora strávily děti dopoledne v Hvězdárně a planetáriu České Budějovice. Zde byly seznámeny se zajímavostmi z letní a zimní hvězdné oblohy a naučily se hravou formou poznávat vybraná souhvězdí. Do povolání astronauta se přenesli během interaktivního dokumentu s názvem "Jak to dělaj kosmonauti", který přibližuje život a vědeckou práci astronautů ve vesmíru. Odpoledne třetího dne se všichni účastníci přeměnili v "bublinové mágy" a začali jejich hrátky s povrchovým napětím. Zažili "pinkání" s bublinami, vytvářeli zajímavé minimální plochy díky namáčení různých tvarů do bublinového roztoku či si zahráli dešifrovací matematickou hru. Na závěr dne si děti vyzkoušely jaké je to, stát se lovcem a pomocí kuše a luků si mohly zkusit zamířit na cíl a zastřelit "nepohybujícího se" bobra a jiná vycpaná zvířata.

Předposlední den tábora se všichni účastníci proměnili v africké tanečníky a v rámci hudebně-geografické aktivity s názvem "Africké vibrace" se vydali na naučnou cestu za africkými zvuky a všudypřítomným rytmem. Vyzkoušeli si zpívat africké kmenové písně a tance či si založili vlastní africkou kapelu, jejíž hudebníci jsou schopni hrát na jakékoliv nástroje, části domácího vybavení či odpadky :) Odpolední program pokračoval v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Na děti čekali jejich hadí kamarádi v podobě krajty, užovky a korálovky, s nimiž se mohly blíže seznámit v rámci výukového programu přibližujícího život plazů. V rámci "plazíího" programu si děti vyzkoušely i práci krmiče hadů. Poté se děti proměnily v ošetřovatele a krmiče oslíků a surikat. Ve výbězích surikat připravily laskominky v podobě moučných červíků, které ukryly na rozličná místa (pod kamen, na větve) a poté čekaly, zda surikaty jejich úkryty objeví.

Poslední den tábora probíhal v areálu Jana Žižky v Trocnově ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Děti byly hned na začátku dne rozděleny do čtyř skupin a postupně obcházely jednotlivá stanoviště. Na nich byly seznámeny s daným historickým obdobím a vlastnoručně si vyzkoušely některé praktické činnosti. V průběhu dne se dostaly například k mletí mouky na zrnotěrce, výrobě keramiky, rozdělávání ohně, zkoušce dobového kostýmu i práci archeologa při hledání bronzového depotu. Na každém stanovišti doplňovaly výklad "Archeologické muzejní kufříky", které obsahují hmotné rekonstrukce předmětů denní potřeby, plastiky Venušek i pracovní listy k jednotlivým dobám.

Připravený badatelský program se setkal s obrovským pozitivním ohlasem, a to jak z řad cílové skupiny, tak z řad rodičů, zaměstnanců zapojených kateder PF JU a v neposlední řadě i od vedení PF JU v Českých Budějovicích.

 

Napsali: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.

 

 

Realizační tým příměstského tábora:

Katedra geografie PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., (koordinátor PT)
  Mgr. Jan Dvořák
Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
  PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.
  Mgr. Vít Bednář
  Mgr. Vladimír Vochozka
  Pavel Čejka
Katedra matematiky PF JU: Bc. Veronika Burdová
  Bc. Veronika Švejdová
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Mgr. Jitka Pešková
  Mgr. Lenka Zmeková
  Mgr. Vít Beran
  Mgr. Jiří Brumel
Hvězdárna a planetárium v ČB: Ing. Bc. Miloš Tichý
  Mgr. Hana Zahrádková
ZOO Ohrada Hluboká n. Vltavou: Ing. Vladimír Pokorný
  Martin Švihel
  RNDr. Roman Kössl
  Bc. Jana Bicanová
  Bc. Eliška Nováková
Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o., České Budějovice MgA. Zuzana Benešová
  BcA. Eliška Dvořáková
Kreativní manažeři projektu za PF JU: Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.
  Mgr. Jan Dvořák
Studenti KGE PF JU: Bc. Richard Baloun
  Bc. Pavel Horejš
  Bc. Petra Jopková
  Bc. Martin Kochánek
  Bc. Štěpán Klučka
Metodický garant ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové Mgr. Stanislava Dvořáková