Symbol PF Lingua viva 13

Lingua viva 13

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
MÁRIA BLÁHOVÁ (UNIVERSITY OF ECONOMICS, BRATISLAVA)
IS THE FUTURE OF THE WORLD TIED TO ENGLISH-SPEAKING POPULATION?
9
SVĚTLANA HANUŠOVÁ (MASARYKOVA UNIVERZITA)
LANGUAGE LEARNING ADVISING IN ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION
16
ANNA REGINA HELAL (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
US-CANADA: POST SEPTEMBER 11, TWO CLOSE NEIGHBORS APPEAR TO BE ON A PATH OF DIVERGENCE
24
JAROSLAV VORÁČEK (CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE)
NEGOTIATING ON INTERNATIONAL LEVEL
32
LUDMILA ZEMKOVÁ (UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA)
THE COMPARATIVE ANALYSIS ON ASSIGNING GENDER TO ANIMAL NOUNS IN ENGLISH AND CZECH
38
   
STUDIE - ITALSKÝ JAZYK  
ZORA JAČOVÁ (UNIVERSITÀ COMENIUS DI BRATISLAVA)
IL LINGUAGGIO DEI GIOVANI IN ITALIA
45
   
STUDIE - NĚMECKÝ JAZYK  
VĚRA JANÍKOVÁ, BRIGITTE SORGER (PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA)
"MEHRSPRACHIGKEIT IN DEN GESETZEN, DER FORSCHUNG UND DEN KÖPFEN DER TSCHECHISCHEN LERNERINNEN" - KONSEQUENZEN FÜR DAS TERTIÄRSPRACHENLERNEN
54
JANA KUSOVÁ (PEDAGOGICKÁ FAKULTA, JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
ZUR DISTRIBUTION VON SINGULAR- UND PLURALFORMEN DEUTSCHER ABSTRAKTA
63
   
STUDIE - ŠPANĚLSKÝ JAZYK  
ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZQUEZ (UNIVERSIDADE DA CORUÑA)
SOBRE LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS EN LIBROS INFANTILES: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA EN TORNO A IVO ŠTUKA Y A VÍTĚZSLAV NEZVAL
74
   
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
JESENSKÁ, P., BÖHMEROVÁ, A.: BLENDING AS LEXICAL AMALGAMATION AND ITS ONOMATOLOGICAL AND LEXICOGRAPHICAL STATUS IN ENGLISH AND IN SLOVAK. Bratislava, 2010 85
PRČÍKOVÁ, M., JESENSKÁ, P.: ESSENTIALS OF SOCIOLINGUISTICS. OU Ostrava, 2010 85
KONEČNÝ, J., PŮŽA, M.: STAV VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM (ve školním roce 2010/2011) 86
RUBEROVÁ, I., RUBEROVÁ, I.: DEUTSCH IN POLITIKBEREICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION Karviná, Slezská univerzita, Opava, 2010 92