Symbol PF Lingua viva 25

Lingua viva 25

 

 

Lingua viva 25 - elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE – ANGLICKÝ JAZYK  
MILICA LACÍKOVÁ SERDULOVÁ (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO BRATISLAVA)
VÝVOJOVÝ TREND VÝUČBY CUDZIEHO JAZYKA NA KATEDRE JAZYKOV FILOZOFICKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE
9
   
STUDIE – FRANCOUZSKÝ JAZYK  
IVA DEDKOVÁ – JAN LAZAR (UNIVERSITÉ D’OSTRAVA)
LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE : QUEL USAGE DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE TCHÈQUE?
22
DAGMAR KOLÁŘÍKOVÁ (UNIVERSITÉ DE BOHÊME DE L’OUEST)
À PROPOS DES TOPONYMES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE « SE COMMUNISANT » DANS LA LANGUE FRANÇAISE
36
   
STUDIE – NĚMECKÝ JAZYK  
JANA HOFMANNOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
NUMERALIEN ALS PHRASEOLOGISCHE KOMPONENTEN IM DEUTSCHEN UND IM TSCHECHISCHEN AM BEISPIEL DES NUMERALES NULL
47
   
RECENZE – INFORMACE – ZPRÁVY  
KOY, CH. E.: TRANSFORMING POSTSECONDARY TEACHING IN THE UNITED STATES. Janet Swaffar and Per Urlaub (eds), New York 2014 64
MATYUŠOVÁ, Z.: KLÍČOVÉ PROBLÉMY SOUČASNÉ SLAVISTIKY. Česká asociace slavistů, z. s. Brno 2017 66
VALÍČKOVÁ. M.: ROLAND WAGNER: REFLEXIVITÄT IM TSCHECHISCH-DEUTSCHEN SPRACHVERGLEICH. MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN EINER PROGNOSE. Potsdamer Linguistische Untersuchungen. Band 20. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016 68