Symbol PF Lingua viva 31

Lingua viva 31

 

 

Lingua viva 31 – elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE – ANGLICKÝ JAZYK  
DENISA ŠULOVSKÁ (UNIVERZITA KOMENSKÉHO)
SUCCESS OR FAILURE? ONLINE STUDENT PRESENTATIONS DURING LOCKDOWN OF 2020
9
   
STUDIE – ČESKÝ JAZYK  
HELENA ZBUDILOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
KOMENSKÉHO VOLÁNÍ PO NÁVRATU KE KNIHÁM A MOUDROSTI STÁLE AKTUÁLNÍ
21
   
STUDIE – NĚMECKÝ JAZYK  
JANA HOFMANNOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
KOMPARATIVE PHRASEOLOGISMEN, DIE AUS DER BIBEL STAMMEN, AM BEISPIEL VON DEUTSCH UND TSCHECHISCH
32
   
RECENZE – INFORMACE – ZPRÁVY  
KOTOVA, M.: WO DER HUND BEGRABEN LIEGT. STUDIEN ZUR SLAWISCHEN PARÖMIOLOGIE UND PHRASEOLOGIE VON VALERIJ MICHAJLOVIČ MOKIENKO. HRSG. V. WOLFGANG MIEDER UND HARRY WALTER. Burlington: The University of Vermont; Greifswald: ErnstMoritz-Arndt-Universität Greifswald, 2018 52
MATYUŠOVÁ, Z.: LESKOVOVSKÉ LITERÁRNÍ ROZMLUVY. Н. С. ЛЕСКОВ И ТРАДИЦИЯ РУССКОГО РОМАНА В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ (editor Ivo Pospíšil). Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2020 58
NOHAVOVÁ, G.: WHITCROFT, L.: KAMARÁDI Z MĚSTA RYBNÍKŮ. Učebnice čtenářské gramotnosti. Metodická příručka k učebnici čtenářské gramotnosti Kamarádi z města rybníků. Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., 2019 63