Symbol PF Katedra anglistiky

Katedra anglistiky se zaměřuje na přípravu učitelů angličtiny 2. i 1. stupně ZŠ jak v denním, tak v dálkovém studiu. Právě v rámci celoživotního vzdělávání si kvalifikovaní učitelé mohou přibrat angličtinu jako další obor. V souladu s učitelským zaměřením katedry je i její publikační činnost. Na katedře vznikla čtyřdílná řada učebnic angličtiny pro nakladatelství Fraus pro 2. stupeň ZŠ Way to Win 6-9, která je postupně převáděna do interaktivní podoby, a také příručka jazyka pro vedení hodiny Angličtina učitele angličtiny. Členové katedry se věnují i práci na moderních slovnících angličtiny. V rámci literárních studií důležité místo zaujímá anglicky psaná dětská literatura. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů, které díky rodilým mluvčím z různých anglicky mluvících zemí zahrnují také irská, kanadská či australská studia. V září 2008 se u příležitosti 60. výročí založení Pedagogické fakulty JU konala konference English for Life, největší konference učitelů angličtiny v České republice. Katedra kooperuje na mezinárodním projektu Socrates Lingua s názvem Vivace, jehož cílem je výuka cizích jazyků pro handicapované občany. V rámci tohoto projektu se s angličtinou mohly setkat tělesně a mentálně postižené děti v Centru Arpida, učí se dospělí s psychickým onemocněním v centru Domino či mentálně postižení v centru Empatie. Katedra jednou ročně vydává odborný časopis South Bohemian Anglo-American Studies.

 

webové stránky katedry