Symbol PF Katedra informatiky

Kromě přípravy budoucích učitelů informatiky a IT odborníků v bakalářských studiích se pracovníci katedry informatiky zabývají využitím informačních tehnologií ve vzdělávání. Jedná se zejména o:

  • autorství školních učebnic informatiky pro základní školy, učebnic pro tzv. free software a metodických příruček pro tvorbu webových stránek
  • vývoj vlastního výukového prostředí eAmos pro podporu e-learningu a elektronického vzdělávání
  • vývoj systému vzdělávacích videokurzů sledovatelných přes webový prohlížeč (tzv. webcasting)
  • vytváření aplikací pro mobilní technologie, tedy např. i pro mobilní telefony
  • organizování celostátního kola soutěže záků ZŠ a SŠ v informatice Bobřík informatiky
  • vedení webového portálu Cabri.cz s výukovými materiály pro podporu výuky geometrie na ZŠ a SŠ pomocí počítačů.

Ve spolupráci se soukromými firmami v regionu katedra spolupracuje na projektech výzkumné a aplikační povahy, např. optimalizace podnikových informačních systémů.

Na katedře běží kurzy celoživotního vzdělávání, a to jak pro učitele informatiky k získání třetí odbornosti, tak pro širokou veřejnost. Jakousi "třešničkou na dortu" je pak doktorské studium v oboru informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, které na katedře probíhá druhým rokem.

 

webové stránky katedry