Pro studenty

Studijní materiály

Klíč k určování dřevin, odkazy do systému eAmos a další užitečné materiály.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku je dostupný na stránkách fakulty.

Kombinované studium

Přehled kombinovaného studia pro letošní rok jsou zde dostupné v pdf. souborech.

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy k jednotlivým oborům a průběh státních závěrečných zkoušek.

Celoživotní vzdělávání

Podrobnosti o CŽV na KAFT.

Bakalářské a diplomové práce

Téma bakalářské nebo diplomové práce je
možné konzultovat s vyučujícími v souladu
s jejich odborným zaměřením.