Pro uchazeče

O katedře

Katedra připravuje studenty učitelských
i neučitelských oborů.

Studijní obory

Katedra nabízí bakalářské, navazující magisterské obory a doktorský obor.

Přijímací řízení

Průběh přijímací zkoušky je závislý na zvoleném studijním oboru.

Ubytování a stravování

Informace o ubytování a stravování jsou dostupné na stránkách kolejí a menz JČU.