Vyšla nová monografie Výzkum edukačního stylu učitelů angličtiny a jeho působení na interakci a diskurz ve výuce na SŠ. od PhDr. Petra Dvořáka, Ph.D., člena katedry anglistiky PF JU.

 

Autor: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

Ediční řada: Seria Pedagogica et Psychologica

Recenzenti: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Anotace:
Monografie charakterizuje edukační styl učitele a analyzuje jeho význam ve výuce angličtiny v edukačních interakcích na střední škole. V prvním oddíle zjišťujeme, jak žáci středních škol reflektují pedagogické působení svého učitele angličtiny v dimenzích edukačního vztahu a edukačního řízení, které společně konstruují edukační styl daného učitele. Součástí výzkumu je rovněž charakteristika ideálního učitele angličtiny každým dotazovaným žákem. Druhý oddíl zkoumá edukační působení učitele v konkrétní třídní interakci pomocí analýzy videozáznamu úseku vyučovací hodiny. Zjišťujeme, nakolik je učitelovo působení dominantní či kooperativní, a kromě toho sledujeme míru edukační interakce mezi učitelem a žákem. Třetí výzkumný oddíl tvoří analýza vybraných aspektů třídního diskurzu ve výuce angličtiny v komunikačním přístupu. V závěru monografie jsou výsledky jednotlivých částí diskutovány a jsou z nich vyvozeny aplikace pro pedagogickou praxi.

E-shop link