Studijní pobyt vyučujících Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity na Georgia Southern University (USA) v rámci programu Erasmus+

Vyučující z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity navštívili ve dnech 29.2. – 9.3. 2018 americkou univerzitu Georgia Southern University. Dva vyučující z Katedry anglistiky a jedna vyučující z Katedry pedagogiky a psychologie se zúčastnili nejen celé řady univerzitních přednášek a seminářů na College of Education uvedené univerzity, ale navštívili i několik škol primárního a sekundárního stupně vzdělávání. Studijní pobyt umožnil srovnání vzdělávacích systémů v ČR a USA na všech třech vzdělávacích stupních. Rovněž obeznámil české pedagogy s nejnovějšími trendy v přípravě budoucích učitelů v USA především v oblastech didaktiky cizích jazyků a přístupu k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Zástupci PF JU byli vřele přijati nejen celou řadou vyučujících na Georgia Southern University, ale také děkanem College of Education panem Thomasem Koballou a prezidentem univerzity panem Jaimiem Hebertem.