Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Informatika - atraktivní vyučovací předmět budoucnosti
Vhodná doba stát se učitelem informatiky
Pracujeme online, offline i upside down
Projekt PRIM: Páťáci na ZŠ Borek se seznamují s robotem Nao
Učitelé na konferenci NOVÁ INFORMATIKA programují roboty Mindstorms
Katedra informatiky - tým

Nejdůležitější odkazy

Aktuality