JSME ONLINE. Videokonzultace vyučujících běží stále. Viz konzultační hodiny.

Václav Šimandl

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

odborný asistent

Kancelář: J504
Email: simandl@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 078

Konzultační hodiny

LS 2019/2020: Během zápočtového a zkouškového období budou konzultace probíhat osobně v kanceláři J504 NEBO přes videokonferenci v následujících časech:

 • úterý 19.5. 10:30-12:00
 • čtvrtek 21.5. 12:30-14:00
 • pondělí 25.5. 13:00-14:00
 • středa 3.6. 13:00-14:00
 • pátek 12.6. 13:00-14:00
 • pátek 19.6. 13:00-14:00
 • středa 24.6. 13:00-14:00
 • pondělí 29.6. 13:00-14:00
  Jak se v době konzultačních hodin připojit pomocí služby Hangouts: Pokud jste přihlášeni do Google, klikněte na odkaz https://hangouts.google.com/call/ZrDww-VGfuAoHDoqiIs_AEEI. Pokud v danou dobu nejsem na Hangoutu "vidět", jde patrně o chybu služby. Pošlete mi okamžitě stručný email a obratem domluvíme jiné místo setkání. Konzultovat je možné také e-mailem (simandl@pf.jcu.cz) popř. je možné videokonferenci individuálně domluvit na jiný čas.

 • Počítačové sítě
 • Správa operačních systémů
 • Teorie operačních systémů
 • Programování I
 • Tvorba didaktického software
 • Metodologické a pedagogické základy e-learningu
 • Semináře k bakalářské resp. diplomové práci na Katedře informatiky (BAPA, BAPE, DISA, DISE, UBP1, UBP2, NMP1, NMP2, DIS1, DIS2)
 • Technologie ve vzdělávání
 • Digitální fotografie pro začátečníky

Profesní zaměření

 • Programování
 • Počítačová bezpečnost
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy

Účast na projektech a výzkumných záměrech

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 - Podpora a rozvíjení informatického myšlení.  Garant KA 3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na VŠ, Gestor podpory informatické soutěže KA 4.3, Programátor robota KA 4 JU, 2017-2020.
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 - Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Oborový garant P1, 2017.
 • GAJU 017/2013/S - Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií. Člen řešitelského týmu, 2013–2015.
 • GAJU 089/2010/S - Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky. Člen řešitelského týmu, 2010–2012.

2020

 • ŠIMANDL, V. Exploiting Geometry in Programming Classes. In: 19th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2020. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, s. 960-971. ISBN: 978-80-227-4983-1.

2019

 • ŠIMANDL, V. Ochrana osobních údajů podle GDPR v soutěži Bobřík informatiky. In: DidInfo 2019 [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2019, s. 146-151. ISBN: 978-80-557-1533-9, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf
 • ŠIMANDL, V. Výuka programování jakožto příležitost pro podporu geometrické představivosti. Konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 7.-9. 11. 2019.

2018

 • BUDINSKÁ L., MAYEROVÁ K., ŠIMANDL V. Differences Between 9–10 Years Old Pupils’ Results from Slovak and Czech Bebras Contest. In: Pozdniakov S., Dagienė V. (eds) Informatics in Schools. Fundamentals of Computer Science and Software Engineering. ISSEP 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11169. Cham: Springer, 2018, s. 307-318. ISBN 978-3-030-02749-0. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02750-6_24
 • ŠIMANDL, V., BUDINSKÁ, L., MAYEROVÁ, K. Porovnání výsledků dosahovaných českými a slovenskými žáky 1. stupně v soutěži Bobřík informatiky a iBobor. In: Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Liberec, 2018, s. 243-252. ISBN: 978-80-7494-424-6, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: didinfo.net/images/DidInfo/files/Didinfo_2018.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Using atlas.ti software for data analysis through the construction of grounded theory. Konference INPROFORUM 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1.-2. 11. 2018.

2017

 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The influence of teaching methods on learners’ perception of e-safety. In Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, s. 253-275. Dostupné z http://www.informingscience.org/Publications/3877
 • ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. Využití Wi-Fi sítí na základních školách. In Journal of Technology and Information Education. 2017, 9(1), s. 213-222. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2017.017
 • ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety context. In Telematics and Informatics. 2017, 34(8), s. 1488-1502. ISSN 0736-5853. http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012
 • ŠIMANDL, V., NOVOTNÝ, J. Using Local ICT Services to Support Lower Secondary and Primary School Teaching. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2017, 6(1), s. 14-24. ISSN 1805-3726. Dostupné z https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2017-01/ictejournal-2017-1-article-2.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti. In: DidInfo&DidactIG 2017 [USB flash disk]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2017, s. 147-152. ISBN 978-80-557-1216-1, ISSN 2454-051X.
 • ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in understanding selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.

2016

 • ŠIMANDL, V. Kompetence učitelů ICT v oblasti technické e-bezpečnosti. České Budějovice, 2016. Dostupné také z: http://theses.cz/id/1ndn00/simandl-dp9b5.pdf. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Vaníček.

2015

 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers, Social Network Sites and Online Privacy. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(4), s. 69-81. ISSN 1805-3726. https://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0020
 • PECH, P., ČINČUROVÁ, L., GÜNZEL, M., HÁJKOVÁ, R., HAŠEK, R., HRANÍČEK, A., KAZDA, M., KOPECKÝ, J., KOTLASOVÁ, M., PETRÁŠKOVÁ, V., SAMKOVÁ, L., SUCHOPÁROVÁ, T., ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2015. 194 s. ISBN 978-80-7394-531-2.
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The influence of teaching methods during technical e-safety instruction (Poster). ISSEP 2015. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 28. 9.-1. 10. 2015.
 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Social Network Sites. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015, s. 196-203. ISBN 978-80-7464-763-5.
 • ŠIMANDL, V. The use of GeoGebra software for typesetting mathematical text. In The Electronic Journal of Mathematics and Technology. 2015, 9(3), s. 239-247. ISSN 1933-2823. Dostupné z https://php.radford.edu/~ejmt/deliveryBoy.php?paper=eJMT_v9n3a4
 • ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Technical E-safety: Knowledge and Routines. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(2), s. 50-65. ISSN 1805-3726. https://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0009
 • ŠIMANDL, V., Vaníček, J. The Use of Inquiry Based Education in a Simulation Software Environment in Pre-Service ICT Teacher Training. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, 4(1), s. 5-15. ISSN 1805-3726. http://doi.org/10.1515/ijicte-2015-0001

2014

 • ŠIMANDL, V. Odhalování podvádění v online soutěžích. In Journal of Technology and Information Education. 2014, 6(2), s. 114-121. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2014.023
 • ŠIMANDL, V. ICT teachers and technical e-safety: knowledge and routines. Conference Cyberspace 2014. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 28.-29. 11. 2014.
 • ŠIMANDL, V. Using GeoGebra software to typeset mathematical text. Conference CADGME 2014. Německo, Halle: Martin-Luther-University of Halle-Wittenberg, 26.-29. 9. 2014.
 • ŠIMANDL, V. Odhalování podvádění v soutěži Bobřík informatiky. Konference DidactIG 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 3.-5. 2. 2014.

2013

 • KOPECKÝ, K., HŘIVNOVÁ, M., MALÚŠKOVÁ, A., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., OČENÁŠKOVÁ, V., TOMÁNEK, P., TOMCZYK, L., WASINSKI, A., VÁCLAVÍKOVÁ, Z. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3571-8
 • ŠIMANDL, V., ZELENKA, J., SADIL, J. Výuka digitální bezpečnosti v českých školách. In: DidInfo 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2013, s. 229-236. ISBN 978-80-557-0527-9.
 • ŠIMANDL, V. Kompetence učitelů ICT v oblasti technické e-bezpečnosti. In: Information and Communication Technology in Education - Ph.D. students section [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 114-131. ISBN 978-80-7464-325-5

2012

 • ŠIMANDL, V. Kompetence žáků v oblasti informační bezpečnosti. In: Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání - Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 186-200. ISBN 978-80-244-3362-2.
 • ŠIMANDL, V., LHOTÁK, J. Kompetence žáků v oblasti digitální bezpečnosti v České republice. In: DidInfo 2012 [CD-ROM]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2012, s. 243-250. ISBN 978-80-557-0342-8.
 • LEIPERT, J., ŠIMANDL, V. Cloud learning - Learning through social networks and online services. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, s. 147-150. ISBN 978-80-7464-135-0.
 • GÜNZEL, M., HAŠEK, R., JAREŠ, J., LOMBART, J., PECH, P., ŠIMANDL, V. ŠTĚPÁNKOVÁ, R., VANÍČEK, J. Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2012, 187 s. ISBN 978-80-7394-386-8.

2011

 • ŠIMANDL, V. Online research activities for the teaching with the help of spreadsheets. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, s. 333-338. ISBN 978-80-7368-979-7.

Hromadná správa tabletů určených pro výuku

Cílem práce je zanalyzovat zdarma dostupná softwarová řešení, která jsou určena pro hromadnou správu tabletů s OS Android, a ověří jejich použitelnost v praxi. Jelikož bude práce zaměřena na správu tabletů určených pro výuku, důraz bude tedy kladen mimo jiné na možnosti blokování dostupnosti vybraných funkcí běžným uživatelům (např. instalace nového software, používání fotoaparátu apod) a na možnosti zajištění jednotného prostředí (nainstalované aplikace, nastavení uživatelského prostředí). Postup práce bude takový, že student nejprve stanoví seznam kritérií, která by mělo dané řešení splňovat. Na jejich základě a na základě odborných zdrojů vytipuje několik nejvhodnějších řešení, načež tato řešení otestuje při hromadné správě několika tabletů s OS Android. Dle výsledků tohoto testování student zvolí jedno optimální softwarové řešení, pro nějž sestaví přehled doporučených nastavení, která jsou vhodná pro efektivní použití daného řešení pro hromadnou správu tabletů určených pro výuku. Dané softwarové řešení společně s vytvořeným přehledem doporučených nastavení student otestuje při hromadné správě tabletů s OS Android na vybrané základní škole.

Použití monitorovacího a filtrovacího software na základních školách a jeho pedagogické důsledky

Cílem práce je zmapovat, jaké jsou možnosti a meze využití monitorovacího a filtrovacího  software (např. Netop Vision) popř. jiných nástrojů, které umožňují kontrolovat a omezit zobrazení určitého obsahu na Internetu. Student v práci realizuje vícečetnou případovou studii, ve které se zaměří na školy využívající takovéto řešení. Pomocí rozhovorů se správcem školní počítačové sítě a vybranými učiteli zjistí, jaké výhody s sebou dané řešení přináší a jaká jsou negativa daného řešení. Přitom se zaměří zejména na pedagogické důsledky použití daného řešení, tedy jak ovlivňuje výuku.

Využití serveru a tenkých resp. zero klientů na základních školách

Cílem práce je zmapovat, jaké jsou možnosti a meze využití serveru (např. MS Multipoint Serveru) ve spojení s tenkými (resp. zero klienty) při výuce na základních školách. Student v práci realizuje případovou studii, ve které se zaměří na školu využívající takovéto řešení. Pomocí rozhovorů se správcem školní počítačové sítě a vybranými učiteli zjistí, jaké výhody s sebou dané řešení přináší a jaká jsou negativa daného řešení. Student na základě vhodných zátěžových testů zjistí, k jakému využití je dané řešení vhodné a k jakému nikoliv (např. pro práci s kancelářskými aplikacemi resp. úpravě fotografií resp. stříhání videa atp.).

Proměny výuky na základních školách vlivem digitálních technologií

Jde o sadu bakalářských prací, z nichž si každý student může vybrat jednu užší oblast podle toho, jakými digitálními technologiemi se chce zabývat (např. digitální technologie = e-learningové nástroje; digitální technologie = elektronické žákovské knížky a nástroje pro komunikaci s rodiči; digitální technologie = mobilní zařízení a tablety). Cílem bakalářské práce je zmapovat, jak se proměnila výuka (případně komunikace školy s žáky resp. rodiči) vlivem těchto technologií ve srovnání s klasickou výukou bez využití digitálních technologií. Student zjistí, jaké výhody a nevýhody s sebou daná technologie přináší. Bakalářské práce je možno realizovat jako kvalitativní výzkum za pomocí rozhovorů s učiteli NEBO jako kvantitativní výzkum na základě dotazníkového šetření, jehož respondenty by se stali žáci a jejich rodiče.

Robot NAO jakožto nástroj na procvičování matematických dovedností

Cílem práce je naprogramovat robota NAO tak, aby byl schopen žákům zadávat hlasem jednoduché matematické příklady (sčítání, odečítání, násobení, dělení), očekával od nich hlasové odpovědi a vyhodnotil jejich správnost. Součástí práce bude ověření využitelnosti programu na skupině dětí (např. ve školní družině). Programování robota probíhá v prostředí Choreographe za využití jazyka Python.

Ovládání robota NAO v přímém režimu

Cílem práce je vytvořit aplikaci pro MS Windows nebo pro Android, prostřednictvím které by bylo možno robota Nao ovládat přímými příkazy, tj. bez nutnosti vytvářet program uložený v paměti robota. Aplikace bude umožňovat spuštění základních akcí (sednutí, vztyk, otočení, chůze na určitou vzdálenost, chůze do zastavení, řeknutí věty dle zadání) a sestavení těchto akcí do vlastních metod (např. vztyk, chůze 1 metr, řeknutí věty, posazení se).Programování robota probíhá za využití jazyka Python.

Ovládání digitální zrcadlovky prostřednictvím mobilního zařízení

Cílem práce je vytvořit aplikaci pro Android, prostřednictvím které by bylo možno ovládat digitální zrcadlovku pomocí Wi-Fi. Aplikace bude umožňovat nastavení fotoaparátu (nastavení parametrů expozice, ovládání blesku), spuštění základních úkonů (zaostření, pořízení snímku) a komplexnějších akcí (časosběr, sekvenční snímání, expozice s různými parametry). K dispozici je odpovídající DSLR značky Canon a potřebné SDK.

Vliv rozvržení webové stránky na schopnost uživatele se v ní orientovat

Cílem práce je pomocí technologie eyetrackingu optimalizovat webové stránky soutěže Bobřík informatiky tak, aby byla pro uživatele co nejpřehlednější. Student předloží webovou stránku vybraným uživatelů z řad žáků a učitelů, nechá je vypracovat zadané úkoly (např. přejít do soutěžního testu, zobrazit si výsledky soutěže apod.) a na základě dat zjištěných pomocí technologie eyetrackingu webovou stránku optimalizuje tak, aby byla pro uživatele přehlednější.

Způsoby orientace žáků v soutěžním testu Bobříka informatiky

Cílem práce je pomocí technologie eyetrackingu zjistit, jakým způsobem žáci základních škol a středních škol postupují při řešení soutěžních úloh v soutěži Bobřík informatiky. Student vybere několik soutěžních otázek, které předloží několika žákům daného věku, a za použití technologie eyetrackingu zanalyzuje jejich řešení. Student například objasní, zda žáci nejprve pečlivě pročtou zadání nebo zda jej pročtou zběžně a na základě nabízených odpovědí jej pročítají znovu. Dále student objasní, jakým způsobem žáci pracují s vybranými  interaktivními úlohami.

Interaktivní tabule a reálné proměny výuky

Cílem práce je pomocí rozhovorů s učiteli základních (nebo středních) škol zjistit, jaký vliv mělo zavedení interaktivních tabulí na výuku. Student v práci zmapuje, v jakém rozsahu jsou v současné době využívány interaktivní tabule ve výuce různých předmětů a jakým způsobem jsou využívány (zda pro podporu žákovy aktivity ve výuce nebo jako dataprojektor). Student  zjistí, jaké důvody vedly učitele k využívání interaktivních tabulí právě takovým způsobem. Student vyzkoumá, jaké jsou přínosy a negativa takového využití interaktivních tabulí oproti klasické výuce bez použití digitálních technologií.