Studenti katedry informatiky, kteří pomáhají školám v době pandemie a zaslouží si velké poděkování!

I ve druhé vlně pandemie máme na katedře aktivní studenty, kteří pomáhají školám se zvládnutím distanční výuky. Seznamte se s nimi na této stránce a přidejte se!

  • Martin Svatoš – působí na dvou školách v Písku – Základní a mateřské škole Josefa Kajetána Tyla a Základní a mateřské škole Jana Husa – nejprve pomáhal dětem s připojením do MS Teams a učitelům s problémy s připojením do MS Teams  přes mobilní OS Android či počítač. Dále vykonává technickou podporu – připojoval routery a server (demontáž i montáž), instaloval a připravoval počítače pro distanční výuku, připravoval učitelům interaktivní tabuli pro distanční výuku žáků, působí i jako konzultant.
  • Dominik Paclt – ještě před uzavřením škol byl nápomocen při výuce informatiky na ZŠ Choustník, zde vedl také kroužek informatiky. Po uzavření školy se přeorientoval na přípravný kurz pro děti, aby byly schopny bezproblémově zvládnout distanční výuku, ve stejnou dobu vedl podobný kurz i pro vyučující. Momentálně je jeho hlavní náplní technická podpora pro vyučující v průběhu distanční výuky a být na tzv. „hotline“ na telefonu.
  • Jakub Ryba a Luboš Zeman pomáhají na Základní škole v Bechyni. Náplň jejich činnosti je hlavně IT podpora pro školu, během výuky pomoc s interaktivními tabulemi a přípravou výukových materiálů, dále opravovali a čistili notebooky, aby mohly být předány dětem ze sociálně slabších rodin, které k nim jinak neměly přístup.
  • Jan Štrosser pomáhal na dvou základních školách ZŠ a MŠ Olešnice a ZŠ a MŠ Jílovice. Zde instaloval nová zařízení (MS Office, antivirus atd.) a přeinstaloval stará. Dále se především postaral o notebooky, které školy zakoupily pro učitele a žáky v rámci mimořádné dotace MŠMT na nákup techniky pro distanční výuku – od firem je přebíral, instaloval SW pro distanční výuku, vytvářel uživatelské účty, pomáhal učitelům s nastavením, vytvářel výukové „týmy“ v MS Teams pro učitele apod.
  • A také bychom rádi upozornili na skvělý počin našeho absolventa Petra Smetany – více si přečtěte v článku na idnes.cz.
  • Přehled všech pomocníků na fakultě.

Pokud jsou mezi vámi další dobrovolníci, o kterých nevíme, ozvěte se dr. Pexovi, budete za tuto činnost také oceněni děkankou fakulty doc. Koldovou.