IT test

Test informační gramotnosti ITT (Informační technologie – test) je společný pro všechny studenty Pedagogické fakulty JČU. Probíhá jak v zimním, tak v letním semestru.

Informační technologie se v tomto předmětu nevyučují, ale pouze testují.

 

Kontakt na zkoušející Hana Havelková
Konzultace dle vypsaných konzultačních hodin
Dotazy ohledně ITT pište na havelkova@pf.jcu.cz

 

Základní informace: jedná se o povinný předmět s hodnotou jednoho kreditu v první etapě studia (je nutné si tento předmět zapsat a úspěšně absolvovat v prvních 2 letech studia). Test je „vstupní branou“ k počítačovým předmětům (zápočet z tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro zapsání dalších předmětů na PC učebnách, jakož i k oborově zaměřenému předmětu Počítačem podporovaná výuka v druhé etapě studia), termíny testu jsou zveřejněny ve STAGu a je nutné se na ně předem přihlásit.

AKTUÁLNĚ:

Veškeré testy v LS 2020/2021 budou probíhat online prostřednictvím LMS moodle (během května a června 2021).
Podrobné informace naleznete v kurzu Online testy předmětu KIN/ITT, klíč pro přístup obdrží všichni zapsaní v prvních týdnech semestru mailem.
Je třeba se  zaregistrovat do kurzu a prostudovat pokyny k testování.

Potřebujete-li cokoliv ohledně testu probrat, ozvěte se v konzultačních hodinách či napište mail.

Informace k zápisu zápočtu do indexu:

Studenti, kteří již splnili test a mají tuto informaci uvedenou ve Stagu, mohou využít zápisu zápočtu do indexu u sekretářky katedry informatiky L. Fialové (J506, Po-ČT od 8 do 13 hod). Pokud zápočet není uznán ve Stagu, zápis provádí zkoušející, který test zadával.