Katedra germanistiky

 

Univie: summer school for Czech-German Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice 2018

Bewerbung

Čeští studující

 

Termín

neděle 8. - sobota 28. července 2018 (příjezd v neděli 8. července 2018)

Pořadatelky

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Katedra germanistiky PF
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.: 387 773 226, e-mail: kusova@pf.jcu.cz
 
Dr. phil. Naděžda Salmhoferová
Institut für Slawistik der Universität Wien,
Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Universitätscampus, Spitalgasse 2 - 4, Hof 3, 1090 Wien
Tel.: +43-1- 4277-428 0, e-mail: nadezda.salmhoferova@univie.ac.at
 

Lektoři a lektorky

 • Mag. Christine Henriquez Blauth - kurz němčiny
 • M. A. Gabrielle Hassler - kurz němčiny
 • Mgr. Jana Kusová, Ph.D. - organizace, exkurze, volitelný seminář Fachübersetzung theoretisch und praktisch; workshop Das österreichisch-tschechische Grenzgebiet im 20. Jahrhundert. Mit besonderem Bezug auf den Einfluss totalitärer Regime in der Region Nové Hrady
 • Dr. phil. Naděžda Salmhoferová - kurz češtiny, organizace, exkurze, participace na volitelném semináři Fachübersetzung theoretisch und praktisch
 • Doc. Dana Pfeiferová - volitelný seminář Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts, kurz češtiny, organizace autorských čtení, exkurze
 • Dr. phil. Zdeněk Pecka - kurz češtiny, rétorika

Program

 • Jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně (ne ve dnech exkurzí) bude orientována především na komunikaci; kurzy německého jazyka budou probíhat ve třech skupinách - pro pokročilé a pro germanisty; vyučují rodilí mluvčí. Rakouští účastníci absolvují odpovídající výuku češtiny.
 • Workshop Das österreichisch-tschechische Grenzgebiet im 20. Jahrhundert. Mit besonderem Bezug auf den Einfluss totalitärer Regime in der Region Nové Hrady nabídne vhled do problematiky soužití česky a německy mluvícího obyvatelstva v jihočeském pohraničí, konkrétně v oblastni Novohradska. Workshop bude probíhat s odbornou podporou Mgr. Vojtěcha Ripky, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů) a PhDr. et PaedDr. Jiřího Dvořáka, Ph.D. (Historický ústav FF JU). Součástí workshopu budou také odborné exkurze do Nových Hradů, Pohoří na Šumavě, Cetvin atd.
 • volitelné semináře v odpoledních hodinách (v němčině i češtině):
  • Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts - Doz. PhDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
  • Fachübersetzung theoretisch und praktisch - Mgr. Jana Kusová, Ph.D., Dr. phil. Naděžda Salmhoferová
 • autorská čtení: Sabine Gruber, Anna Kim a Eda Kriseová (změna programu vyhrazena)

Exkurze

Český Krumlov, Hové Hrady, Linz, Novohradsko (Cetviny, Pohoří na Šumavě atd.), Hluboká nad Vltavou

Účastníci

20 studujících z České republiky a 16 studujících z Rakouska

Podmínky účasti

studující veřejných VŠ v ČR (přednost bude dána uchazečkám a uchazečům, kteří ještě žádný Sommerkolleg neabsolvovali)

Termín pro podání žádosti

písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 4. 2018 na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (viz výše)

Podklady pro přihlášení

 • formulář žádosti o přijetí
 • strukturovaný životopis v němčině
 • zdůvodnění žádosti o účast v němčině
 • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
 • aktuální potvrzení o studiu potvrzené studijním oddělením
 • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí; studující germanistiky doklad o jazykových znalostech přikládat nemusí)

Finanční zabezpečení

Účastníkům je poskytnuto bezplatné ubytování, plná penze ve dnech výuky, účast na výuce a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek obsažené v programu kolegia.

Poplatek:

Studující vybraní k účasti zaplatí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Možnosti využití volného času

Místo konání letního kolegia se nachází v centru Českých Budějovic, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží, v blízkosti kulturních a sportovních zařízení (internet zdarma přímo v budově, wifi připojení na pokojích, kino, divadlo, letní plovárna, cyklistická a bruslařská stezka v dosahu, pěší turistika).

 

 

 

 

Katedra germanistiky ]