Katedra germanistiky

 

Univie: summer school for Czech-German Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice 2019

Bewerbung

Čeští studující

 

Termín

neděle 7. - sobota 27. července 2019 (příjezd v neděli 7. července 2019)

Pořadatelky

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Katedra germanistiky PF
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.: 387 773 226, e-mail: kusova@pf.jcu.cz
 
Dr. phil. Naděžda Salmhoferová
Institut für Slawistik der Universität Wien,
Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Universitätscampus, Spitalgasse 2 - 4, Hof 3, 1090 Wien
Tel.: +43-1- 4277-428 0, e-mail: nadezda.salmhoferova@univie.ac.at
 

Lektoři a lektorky

 • Mag. Claudia Pedarnig - kurz němčiny
 • M. A. Gabrielle Hassler - kurz němčiny
 • Mgr. Jana Kusová, Ph.D. - organizace, exkurze, workshop Die politische Wende von 1989 in der Tschechoslowakischen Republik: Innen- und Außenperspektiven
 • Dr. phil. Naděžda Salmhoferová - kurz češtiny, organizace, exkurze
 • doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. - volitelný seminář Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts, kurz češtiny, organizace autorských čtení, exkurze
 • Dr. phil. Zdeněk Pecka - kurz češtiny, volitelný seminář Praktische Rhetorik
 • Mag.a Olga Gruber M.A. - exkurze Linz, přednáška a seminář Entstehung und Auswirkungen von Stereotypen

Program

 • Jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně (ve dnech exkurzí přizpůsobena rozsahu exkurze) bude orientována především na komunikaci; kurzy německého jazyka budou probíhat ve dvou skupinách - pro pokročilé a pro germanisty; vyučují rodilí mluvčí. Rakouští účastníci absolvují odpovídající výuku češtiny.
 • Workshop Die politische Wende von 1989 in der Tschechoslowakischen Republik: Innen- und Außenperspektiven nabídne vhled do událostí roku 1989 z české i mezinárodní perspektivy. Workshop bude probíhat s odbornou podporou Mgr. Vojtěcha Ripky, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů) a PhDr. Jiřího Stočese, Ph.D. (Katedra němčiny, PF ZČU). Součástí workshopu budou odborné přednášky, autorská čtení, diskuze s pamětníky a odborná exkurze do Prahy (návštěva ÚSTR a pro rok 1989 významných míst).
 • volitelné semináře v odpoledních hodinách (v němčině i češtině):
  • Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts - doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
  • Praktische Rhetorik - Dr. phil. Zdeněk Pecka
 • autorská čtení: Radka Denemarková a další zajímaví hosté z České republiky a Rakouska (změna programu vyhrazena)

Exkurze

Praha, Linz, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Hluboká nad Vltavou

Účastníci

18 studujících z České republiky a 18 studujících z Rakouska

Podmínky účasti

studující veřejných VŠ v ČR, kteří jsou občany EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (přednost bude dána uchazečkám a uchazečům, kteří ještě žádný Sommerkolleg neabsolvovali)

ECTS

Českým studujícím mohou být po splnění všech podmínek uděleny čtyři kredity. Podmínkou je registrace v univerzitním systému STAG a účast na kolegiu v plném rozsahu, konkrétně tedy celý jazykový kurz (+ požadované výstupy), dle vlastní volby volitelný seminář nebo workshop, účast na všech odborných exkurzích a autorských čteních. Uznání kreditů pro studenty z jiných univerzit než JU je nutné dohodnout na domovské univerzitě. PF JU v tomto ohledu poskytuje veškerou podporu (doklady o účasti a udělení kreditů, individuální podpora v případě dalších potvrzení).

Termín pro podání žádosti

písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 4. 2019 na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (viz výše)

Podklady pro přihlášení

 • formulář žádosti o přijetí
 • strukturovaný životopis v němčině
 • zdůvodnění žádosti o účast v němčině
 • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
 • aktuální potvrzení o studiu potvrzené studijním oddělením
 • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí; studující germanistiky doklad o jazykových znalostech přikládat nemusí)

Finanční zabezpečení

Účastníkům je poskytnuto bezplatné ubytování, plná penze ve dnech výuky, účast na výuce a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek obsažené v programu kolegia.

Poplatek:

Studující vybraní k účasti zaplatí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Možnosti využití volného času

Místo konání letního kolegia se nachází v centru Českých Budějovic, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží, v blízkosti kulturních a sportovních zařízení (internet zdarma přímo v budově, wifi připojení na pokojích, kino, divadlo, letní plovárna, cyklistická a bruslařská stezka v dosahu, pěší turistika).

 

 

 

 

Katedra germanistiky ]