Katedra germanistiky

 

Univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice 2021

Bewerbung

Čeští studující

 

Dle epidemické situace kolegium proběhne buď prezenčně nebo online. V obou případech se můžete těšit na zajímavou výuku, intenzivní spolupráci s rakouskými studenty a studentkami a setkání se zajímavými osobnostmi. Rozhodnutí o formě, ve které kolegium proběhne, padne dle vývoje situace na konci května.

Velmi doufáme, že kolegium proběhne prezenčně. Ale ani online forma nemusí znamenat jen hodiny u počítače. Již nyní testujeme během minitandemů, kterých se účastní studenti a studentky z Vídně a Českých Budějovic, co vše nám online výuka dovolí. A jde to, nikdy není nuda. V létě to bude případně ještě snazší a zábavnější. Určitě budeme pracovat třeba na společných miniprojektech v terénu a nás (i Vás) jistě napadne spousta zajímavých aktivit a možností spolupráce.

 

Termín

neděle 11. – sobota 31. července 2021 (příjezd v neděli 11. července 2021)

Pořadatelky

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Katedra germanistiky PF
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.: 387 773 226, e-mail: kusova@pf.jcu.cz
 
Dr. phil. Naděžda Salmhoferová
Institut für Slawistik der Universität Wien,
Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Universitätscampus, Spitalgasse 2 - 4, Hof 3, 1090 Wien
Tel.: +43-1- 4277-428 0, e-mail: nadezda.salmhoferova@univie.ac.at
 

Lektoři a lektorky

 • Mag. Claudia Pedarnig – kurz němčiny
 • M. A. Gabriele Hassler – kurz němčiny
 • Mgr. Jana Kusová, Ph.D. – organizace, exkurze, workshop Nach der Wende. Von der Pressefreiheit zu den Fake News
 • Dr. phil. Naděžda Salmhoferová – kurz češtiny, organizace
 • doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. – volitelný seminář Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts, kurz češtiny, organizace autorských čtení, exkurze
 • Dr. phil. Zdeněk Pecka – kurz češtiny

Program

 • Jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně (ve dnech exkurzí přizpůsobena rozsahu exkurze) bude orientována především na komunikaci; kurzy německého jazyka budou probíhat ve dvou skupinách – pro pokročilé a pro germanisty; vyučují rodilí mluvčí. Rakouští účastníci absolvují odpovídající výuku češtiny.
 • Workshop Nach der Wende. Von der Pressefreiheit zu den Fake News (koordinuje Mgr. Jana Kusová, Ph.D.) nabídne vhled do období pro roce 1989, bude se věnovat česko-německo-rakouským vztahům v 90. letech 20. století a vývoji žurnalistiky. Workshop bude probíhat s odbornou podporou PhDr. Jiřího Stočese, Ph.D. (Katedra němčiny, PF ZČU). Součástí workshopu budou odborné přednášky, autorská čtení a diskuze s pamětníky.
 • volitelné semináře v odpoledních hodinách (v němčině i češtině):
  • Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts – doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
 • autorská čtení: zajímaví hosté z České republiky a Rakouska

Exkurze

dle aktuální epidemické situace
pěší výlety v blízkosti Českých Budějovic (např. Hluboká nad Vltavou) a zajímavosti v Českých Budějovicích

Účastníci

18 studujících z České republiky a 18 studujících z Rakouska

Podmínky účasti

studující veřejných VŠ v ČR, kteří jsou občany EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (přednost bude dána uchazečkám a uchazečům, kteří ještě žádný Sommerkolleg neabsolvovali)

ECTS

Českým studujícím mohou být po splnění všech podmínek uděleny čtyři kredity. Podmínkou je registrace v univerzitním systému STAG a účast na kolegiu v plném rozsahu, konkrétně tedy celý jazykový kurz (+ požadované výstupy), dle vlastní volby volitelný seminář nebo workshop, účast na všech odborných exkurzích a autorských čteních. Uznání kreditů pro studenty z jiných univerzit než JU je nutné dohodnout na domovské univerzitě. PF JU v tomto ohledu poskytuje veškerou podporu (doklady o účasti a udělení kreditů, individuální podpora v případě dalších potvrzení).

Termín pro podání žádosti

písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 4. 2021 na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (viz výše)

Podklady pro přihlášení

 • formulář žádosti o přijetí
 • strukturovaný životopis v němčině
 • zdůvodnění žádosti o účast v němčině
 • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
 • aktuální potvrzení o studiu potvrzené studijním oddělením
 • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí; studující germanistiky doklad o jazykových znalostech přikládat nemusí)

Finanční zabezpečení

Účastníkům je v případě prezenční formy kolegia poskytnuto bezplatné ubytování, plná penze ve dnech výuky, účast na výuce a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek obsažené v programu kolegia. V případě online formy kolegia přebírá AKTION Česká republika – Rakousko náklady na jazykovou výuku a všechny další nabízené akce odborného programu (autorská čtení, přednášky, workshop, volitelný seminář). Není možné hradit žádné jiné náklady.

Poplatek:

Studující vybraní k účasti zaplatí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Možnosti využití volného času

Místo konání letního kolegia se nachází v centru Českých Budějovic, (kino, divadlo, letní plovárna, cyklistická a bruslařská stezka v dosahu, pěší turistika).

 

 

 

 

Katedra germanistiky ]