Katedra germanistiky

 

Univie: summer school for Czech-German Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice 2019

Katedra germanistiky PF JU realizuje ve spolupráci s Universität Wien a za finanční podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko mezinárodní stipendijní projekt pro české a rakouské studující. Na roky 2016–2018 byla kolegiu propůjčena prestižní známka univie: summer / winter school. Nově byl label univie: summer/winter school udělen také na roky 2019–2021.

ECTS
Českým studujícím mohou být po splnění všech podmínek uděleny čtyři kredity. Podmínkou je registrace v univerzitním systému STAG a účast na kolegiu v plném rozsahu, konkrétně tedy celý jazykový kurz (+ požadované výstupy), dle vlastní volby volitelný seminář nebo workshop, účast na všech odborných exkurzích a autorských čteních. Uznání kreditů pro studenty z jiných univerzit než JU je nutné dohodnout na domovské univerzitě. PF JU v tomto ohledu poskytuje veškerou podporu (doklady o účasti a udělení kreditů, individuální podpora v případě dalších potvrzení).

 

Podrobnosti – čeští studující

Bewerbung – Österreichische Studierende

 

PROGRAMM 2019 (.pdf)

 

Prospekt 2019 (.pdf)

Prospekt 2019

 

 

 

Aktuelles

Das aktuelle Programm

Das diesjährige PROGRAMM ist fertig!

24. 06. 2019
 

Facebook - Sommerkolleg 2019

Sie finden uns auch im Facebook!
https://www.facebook.com/events/322289988411443/

17. 02. 2019
 

Sommerkolleg 2019 bewilligt

Das Sommerkolleg 2019 wurde bewilligt und wir bereiten für Sie die Aktualisierung unserer Homepage vor.
Wir bitten um Geduld - neue Informationen und Formulare werden bald zur Verfügung stehen.

31. 01. 2019
 

 

 

 

 

Katedra germanistiky ]