Aktuality

Zajímavé výsledky tvůrčí činnosti KPE PF JU


Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v současné době zajišťuje výuku pedagogicko-psychologického základu pro učitelské obory a garantuje výuku u oborů Psychologie, Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy a Učitelství odborných předmětů.


Vedoucí katedry:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.      (e-mail: stuchl@pf.jcu.cz)


Tajemnice katedry:

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.      (e-mail: zlabkovai@pf.jcu.cz)

 

Sekretariát katedry

 

Oddělení pedagogiky

Vedoucí oddělení:

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.     (e-mail: mproch@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

Oddělení primární a předškolní pedagogiky

Vedoucí oddělení:

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.     (e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

Oddělení speciální pedagogiky

Vedoucí oddělení:

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.       (e-mail: jost@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

Oddělení psychologie

Vedoucí oddělení:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.     (e-mail: stuchl@pf.jcu.cz)

Vyučující - kontakty

 

Vysokoškolská psychologická poradna JU

vedoucí poradny: Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

 

Interní doktorandi

 

Externí vyučující