PROFESNÍ PODPORA PEDAGOGŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

o projektu

Cíli projektu jsou:

 • zprostředkovat přístup k tvorbě a inovaci ŠVP, TVP a dalších programů vhodných pro předškolní vzdělávání, založených na konstruktivisticky orientovaném vzdělávání, opřeném o formativní hodnocení a pojetí dítěte jako aktivního činitele svého vzdělávání
 • podpořit schopnost pedagogů vzájemně si předávat v rámci interního mentoringu získané zkušenosti
 • podnítit seberegulační mechanismy MŠ ve smyslu odstraňování rutinních stereotypů a ochoty přistoupit na změny, které současný stav vědeckého poznání v oblasti pedagogiky, psychologie a technky vyžaduje
 • podpořit zkvalitnění přístupu k dítěti ve smyslu individualizace procesu vzdělávání a budování programů založených na potřebách, zájmech a osobnostních rysech dětí
 • podpořit tvořívost, dodat odvahu k tvorbě vlastních projektů, programů, plánů vzdělávání, včetně projektů technických
 • odstranit obavy z interakce s dětmi se SVP, podpořit důvěru pedag. a tím i kvalitu vzdělávání těchto dětí
 • zprostředkovat dovednosti v oblasti profesního sebepojetí a sebereflexe
 • odstranit negativní očekávání a zbytečné obavy z technického vzdělávání
 • podpořit zefektivnění a aktualizaci výuky předškolní technické gramotnosti a umožnit aktivní rekonstrukci případných nevyhovujících miskoncepcí v učitelově pojetí výuky preprimární technické výchovy
 • rozvinout technickou tvořivost a badatelský přístup k výuce
 • rozvinout poznatky a schopnosti pedagogů v oblasti nových technických materiálů a technologický postupů
 • zprostředkovaným cílem: zajistit položení kvalitních prvopočátečních základů technické gramotnosti, konstrukčního a experimentálního myšlení a technické tvořivosti předškolního dítěte
 • umožnit nahlédnout na příklady dobré praxe v návaznosti na oblast zájmu pedagoga a absolvovaný kurz

kalendář

< říjen 2020 >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

19. 10. 2020 (dnes)