Aktuality

Učitelství pro mateřské školy (PS, KS)

Bakalářské studium

 

Informace o studiu:

Mgr. Eva Svobodová
Místnost: D 219
Telefon: 387 773 232
E-mail: esvobod@pf.jcu.cz

 
Okruhy k SZZ

 
Témata bakalářských prací

 
Časový plán studia

 

Rozvrh AR 2019/20 - kombinovaná forma:

zimní semestr - 1. ročník (.pdf) 

zimní semestr - 2. ročník (.pdf)

zimní semestr - 3. ročník (.pdf) 

 

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky 2019 - vědomostní test + řešení (.pdf)
Přijímací zkoušky 2019 - dotazník předpokladů pro výkon povolání učitelky mateřské školy + řešení (.pdf)
 

 

 

Cíle studijního programu:

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou převážně působit v oblasti předškolní výchovy. Cílem předkládaného programu je připravit zájemce (studenty) k získání potřebných profesních kompetencí, které by odpovídaly záměrům dlouhodobého rozvoje v oblasti předškolního vzdělávání u nás a které by byly srovnatelné s požadavky na tuto profesi i v zemích EU.

Dalším cílem předkládaného bakalářského programu je rozvinout získané profesionální znalosti a dovednosti tak, aby byly rozšířeny možnosti uplatnění při zvýšených nárocích, které vyjadřuje nový program schváleny pro předškolní vzdělávání od r. 2003. Program naznačuje trendy pro tuto oblast vzdělávání pro budoucnost.

Forma studia: prezenční, kombinovaná

 

Organizace studia:

Při kombinované formě studia bude výuka probíhat vždy jednou za 14 dní v pátek a v sobotu.

 

Profil absolventa studijního oboru:

Profil absolventa je koncipován v souladu s nejnovějšími pedagogickými výzkumy, které pro profil učitelky MŠ stanoví kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní, předmětové a didaktické, manažerské a osobnostně kultivující. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovaných disciplín v průběhu studia. Prokazatelnost získaných kompetencí bude zajištěna úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním bakalářské práce, bakalářskou závěrečnou zkouškou z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín, ze základů speciální pedagogiky a jedné z volitelných disciplín. Podmínkou je rovněž absolvování všech druhů pedagogických praxí, které prokáží požadovanou úroveň pedagogických dovedností. Naplnění tohoto profesního standardu umožní působení v předškolních zařízeních i ve vyšších funkcích.