Aktuality

Učitelství pro mateřské školy (PS, KS)

Bakalářské studium

Informace o studiu:

Mgr. Eva Svobodová
Místnost: D 219
Telefon: 387 773 232
E-mail: esvobod@pf.jcu.cz

Informace o přijímacím řízení:

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová
Místnost: D 218
Telefon: 387 773 211
E-mail: lietam00@pf.jcu.cz


Okruhy k SZZ

 
Témata bakalářských prací

 
Časový plán studia

 

Rozvrh AR 2020/21 - kombinovaná forma:

zimní semestr - 1. ročník (.pdf) 

zimní semestr - 2. ročník (.pdf)

zimní semestr - 3. ročník (.pdf) 

 

Přijímací řízení

 

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit voblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence vkontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Forma studia: prezenční, kombinovaná

 

Organizace studia:

Při kombinované formě studia bude výuka probíhat vždy jednou za 14 dní v pátek a v sobotu.

 

Profil absolventa studijního oboru:

Profil absolventa je koncipován v souladu s nejnovějšími pedagogickými výzkumy, které pro profil učitelky MŠ stanoví kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní, předmětové a didaktické, manažerské a osobnostně kultivující. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovaných disciplín v průběhu studia. Prokazatelnost získaných kompetencí bude zajištěna úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním bakalářské práce, bakalářskou závěrečnou zkouškou z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín, ze základů speciální pedagogiky a jedné z volitelných disciplín. Podmínkou je rovněž absolvování všech druhů pedagogických praxí, které prokáží požadovanou úroveň pedagogických dovedností. Naplnění tohoto profesního standardu umožní působení v předškolních zařízeních i ve vyšších funkcích.