Ondřej Císař

prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Kancelář: TL 425
Email: ocisar@pf.jcu.cz

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

 • Individuálně po předchozí e-mailové dohodě
 

Politická sociologie I, Politická sociologie II

Kapitoly v monografiích (výběr)

CÍSAŘ, Ondřej. Výzkum politiky a jeho epistemologické, metodologické a normativní souvislosti Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) (2019) pp. 19-39

CÍSAŘ, Ondřej. Radical Right 'Movement Parties' in Europe : An introduction London: Routledge (2019) pp. 3-10

CÍSAŘ, Ondřej. Conclusion: movements vs. parties, movements and parties, movements or parties? Types of interactions within the radical right London: Routledge (2019) pp. 230-243

CÍSAŘ, Ondřej. Movements, Parties, and 'Movement Parties" of the Radical Right : Towards a unified approach? London: Routledge (2019) pp. 11-26

CÍSAŘ, Ondřej. For the people, by the people? The Czech radical and popupulist right after the refugee crisis London: Routledge (2019) pp. 184-198

CÍSAŘ, Ondřej. Výzkumný rámec a jeho prvky Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) (2019) pp. 41-82

CÍSAŘ, Ondřej. Social Movements after Communism London: Routledge (2018) pp. 184-196

CÍSAŘ, Ondřej — Milan Hrubeš. Think Tanks and Policy Discourses Bristol: Policy Press (2016) pp. 273-290

CÍSAŘ, Ondřej — Václav Štětka. Czech Republic: The Rise of Populism from the Fringes to the Mainstream New York: Routledge (2016) pp. 285-298

CÍSAŘ, Ondřej. At the Ballot Boxes or in the Streets and Factories : Economic Contention in the Visegrad Group Aldershot: Ashgate (2015) pp. 35-53

CÍSAŘ, Ondřej. Rovnost práv proti rovnosti utrpení Praha: Slon (2015) pp. 134-147

CÍSAŘ, Ondřej. The Czech Political Science: A Slow March towards Relevance? Kraków: Jagiellonian University Press (2015) pp. 63-85

CÍSAŘ, Ondřej. Social Movements in Political Science Oxford: Oxford University Press (2015) pp. 50-67

Články v časopisech (výběr)

CÍSAŘ, Ondřej — Markéta Klásková. Agents of Europeanization: Think Tanks Discussing the Refugee Crisis in the Czech Republic (2020) pp. 1-23

CÍSAŘ, Ondřej. National protest agenda and the dimensionality of party politics: Evidence from four East-Central European democracies (2019) pp. 1152-1171

CÍSAŘ, Ondřej — Jiří Navrátil. Polanyi, political-economic opportunity structure and protest: capitalism and contention in the post-communist Czech Republic (2017) pp. 82-100

CÍSAŘ, Ondřej. Le militantisme rom et pro-rom en République tchèque. Évolution des cadres d'interprétation depuis 1989 (2015) pp. 143-194

CÍSAŘ, Ondřej. Kudy z krize? Komunitarismus proti liberalismu po česku (2015) pp. 153-162

CÍSAŘ, Ondřej. Promoting Competition or Cooperation? The Impact of EU Funding on Czech Advocacy Organizations (2015) pp. 536-559

 

 

 1. Sociální hnutí a protest
 2. Protest a politické strany
 3. Politické chování: současné trendy a problémy
 4. Postkomunistické transformace, politický konflikt a nástup populismu
 5. Nová média, subkultury a politika
 1. Sociální hnutí a protest
 2. Protest a politické strany
 3. Politické chování: současné trendy a problémy
 4. Postkomunistické transformace, politický konflikt a nástup populismu
 5. Nová média, subkultury a politika