Stanislav Holubec

doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.

Kancelář: TL 406
Email: sholubec@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 382

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

  • Online po předchozí e-mailové dohodě

Historické kořeny současné společnosti, Moderní dějiny I, Moderní dějiny II, Vybrané kapitoly z českých dějin, Historická globalizace, Úvod do sociologie

Kniha

HOLUBEC, Stanislav (2015). Ještě nejsme za vodou: obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. Praha: Scriptorium, 312 s.

HOLUBEC Stanislav (2009). Sociologie světových systémů: Hegemonie, centra, periferie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 209 s.

HOLUBEC Stanislav (2009). Lidé periferie: Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství ZČU, 329 s.

Kapitoly v monografiích (výběr)

HOLUBEC Stanislav, TOMKA Béla (2020). Family and Population, In: Joachim von Puttkamer, Wlodzimerz Borodziej, Stanislav Holubec (eds.) The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the twentieth century, Volume 1. Challenges of Modernity, Routledge. s. 235-312.

HOLUBEC Stanislav, BODY Zsombór (2020). Social Structure, Mobility, and Education, In: Joachim von Puttkamer, Wlodzimerz Borodziej, Stanislav Holubec (eds.) The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the twentieth century, Volume 1. Challenges of Modernity, Routledge. s. 64-128.

HOLUBEC Stanislav, LIŠKOVÁ Kateřina (2020). Women Between the Public and the Private Spheres, In: Joachim von Puttkamer, Wlodzimerz Borodziej, Stanislav Holubec (eds.) The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the twentieth century, Volume 1. Challenges of Modernity, Routledge. s. 183-234.

HOLUBEC Stanislav (2018). Lenin, Marx and local heroes. Socialist and post-socialist memorial landscapes in Eastern Germany and Czechoslovakia, case study of Jena and Hradec Králové. In: Agnieszka Mrozik, Stanislav Holubec (eds). Historical Memory of Central and East European Communism. Routledge: New York. 2018. s. 122-140

HOLUBEC, Stanislav (2016). Collective Memory and World System Perspective: Social Movements in Central and Eastern Europe. In: Boatca, M., Komlosy, A. (ed.) Worlsregions, migration and identities. Gleichen: Muster-Schmidt Verlag, s. 126 – 144

HOLUBEC, Stanislav  (2016). Post-Socialist Society and its Enemies: Perception of Russians, Slovaks and Germans in the Czech Weeklies. In: Daniel, O., Kavka T. (ed) Culture and Subcultures of Czech Post –Socialism. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 72 - 98

HOLUBEC, Stanislav (2015). The Formation of the Czech Post-Communist Intellectual Left: Twenty Years of Seeking and Identity. In: Kopeček, M., Wcislik, P. (ed). Thinking Through Transition. Budapest: Central European University Press, s. 397 – 431

HOLUBEC Stanislav (2014). „We bring order, discipline, Western European democracy, and culture to this land of former oriental chaos and disorder.” Czech Perceptions of Sub-Carpathian Rus and its Modernisation in the 1920s. In: Joachim von Puttkamer, Wlodzimerz Borodziej, Stanislav Holubec (eds.). Mastery and Lost Illusions. Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe. München: Oldenbourg. s. 223-250.

Články v časopisech (výběr)

HOLUBEC Stanislav (2017). Mezi slovanskou vzájemností a orientalizmem. České zobrazování Podkarpatské Rusi a jejích obyvatel v publicistice ve 20. letech. In: Soudobé dějiny, 23, 4, s. 529-562.

HOLUBEC, Stanislav (2017). Moderní světový systém Immanuela Wallersteina: 40 let vývoje jednoho paradigmatu a jeho reflexe. Český časopis historický. 2/2017, s. 441 – 479

HOLUBEC, Stanislav (2015). The Radical Left of the New EU: Between Communist Nostalgia and Postmodern Radicalism. Socialism and Democracy. 2015, 29, 3, s. 126-134

HOLUBEC, Stanislav (2014). Between Scarcity and Modernity: Working Class Families in Prague in the Interwar Period. The Hungurian Historical Review. 2014, 3, 1, s. 168 – 198

HOLUBEC, Stanislav (2014). Golden Twenty years or Bad Stepmother? The Czech communist and post-communist narratives on interwar Czechoslovakia. Acta Poloniae Historica, 2014, 110, s. 23-48

HOLUBEC, Stanislav (2013). První republika a Tomáš Garrigue Masaryk v režimní propagandě a veřejném mínění po roce 1948. Marginalia historica. 2013, 3, 2, s. 173 - 182

Recenze

HOLUBEC Stanislav. Josef Švéda, Mašínovský mýtus: Ideologie v české literatuře a kultuře. Forum Historiae, 2013, 1, 1. http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/holubec-rec.pdf

HOLUBEC Stanislav. Franz Rothenbacher: The central and East European Population since 1850, Střed: Časopis pro mezioborová studie střední Evropy 19. a 20. století, 2013, 5, 2, s. 79-83.

HOLUBEC Stanislav. Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kol. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Karolinum, Praha 2013, Sociologický časopis, 2014, 50, 1, s. 131-134.

HOLUBEC Stanislav. Béla Tomka, A Social History of Twentieth-Century Europe, Střed, Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. 2014, 6, 1, s. 189-192.

HOLUBEC Stanislav. Rudolf Kučera, Život na příděl: Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918. Bohemia. 2014, 54, 1, s. 209-211.

HOLUBEC Stanislav. Matěj Stropnický: Myslet socialismus bez tanků. Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968, Scriptorium, Praha 2013, Soudobé dějiny. 2014, 21, 3, s. 454-458.

HOLUBEC Stanislav. Katarína Popelková a kol. Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Nakladatelství SAV, Bratislava 2014. Bohemia. 2015, 55, 2, s. 71-75.

HOLUBEC Stanislav. Stefano Bianchini, Eastern Europe and the Challenges of Moderntiy, 1800-2000, Střed, Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. 2016, 7, 1, s. 117-119.

HOLUBEC Stanislav. Philipp Ther, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent? Eine Geschichte des neoliberalen Europa, Suhrkamp, Frankfurt, 2014, Hospodářské dějiny. 2014, 29, 1, s. 103-107.

HOLUBEC Stanislav. Eva Hahnová, Dlouhé stíny předsudků, německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století. Dějiny a současnost, 8/2016, s. 55.