Jan Staněk

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Kancelář: TL 425
Email: jstanek@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 383

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

  • Individuálně po předchozí e-mailové dohodě

Základy estetiky, Základy evropské vzdělanosti a kultury, Novověká evropská moralistika, Filozofie I, Filozofie II, Filozofická propedeutika a logika, Filozofie osvícenství

Kniha

STANĚK, Jan.: Diletantismus a umění života: Od Montaigne k Bourgetovi. Brno: Host, 2013. ISBN: 978-80-7294-970-0.

Kapitola v knize

STANĚK, Jan: Impresionismus a dogmatismus: Lemaître, France, Karásek. In: GILK, Erik, ed.  Impresionismus v české kultuře 1880-1920. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2020, s. 39-47. (100%)

STANĚK, Jan: “Pravda je daření se”: Filosofická praxe Ladislava Klímy. In BÍLEK, Petr A., DADEJÍK, Ondřej, KAPLICKÝ, Martin, PAPOUŠEK, Vladimír, SKALICKÝ, David, STANĚK, Jan: Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2016, s. 65-95. (100%)

STANĚK, Jan: Neodbytnost masky: Hašek ve vzpomínkách. In PODHAJSKÝ, F. A. (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 29–46. (100%)

STANĚK, Jan: Může být krajina půvabná? In STIBRAL, K., FAKTOROVÁ, V. (eds.): Krajina – maska přírody? Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2015, s. 103–116. (100%)

STANĚK, Jan: Na dva couly od dobroty: Montaigne o kráse lidí a zvířat. In DADEJÍK, O., JAROŠ, F.,  KAPLICKÝ, M. (eds.): Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán 2014, s. 281–302. (100%)

STANĚK, Jan: Kritika impresionistická a kritika mondénní: Případ Anatola France. In HOUSKOVÁ, A., SVATOŇ, V. (eds.): Konec a počátek: Literatura na přelomu dvou staletí. Praha: Vydavatelství FF UK, 2012, s. 55–66. (100%)

STANĚK, Jan; DADEJÍK, Ondřej; STIBRAL, Karel: Zahrada–mezi přirozeností a umělostí. In STIBRAL, K., DADEJÍK, O., STANĚK, J.(eds.): Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, str. 7–22. (40%)

STANĚK, J.: Příbytek nevímčeho a umění líbit se. In: Stibral, K. – Dadejík, O. – Staněk, J. (eds.), Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, s. 57-73. (ISBN 978-80-7363-431-5)

STANĚK, J.: Fučík a revoluční bohéma. In: Podhajský, F. A. (Ed.), Julek Fučík / věčně živý! Brno: Host, 2010, s. 63–75. (ISBN 978-80-7294-436-1)

STANĚK, J.: Topos lesa v literárním hororu. In: Stibral, K. – Dadejík, O. – Peprník, M. (eds.), Kauza les. Environment jako estetický problém.  Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, s. 135–151. (ISBN 978-80-244-2572-6)

STANĚK, J.: Poznámky k estetice zpustlosti. In: Stibral, K. – Binka, B. – Dadejík, O. (eds.), Krása – krajina – příroda II. Brno: Muni Press, 2009, s. 55–64. (ISBN 978-80-210-4890-4)

STANĚK, J.: V částečném ráji (Estetika a etika snění o umělých krajích). In: Stibral, K. – Dadejík, O., (eds.), Krása – krajina – příroda I. Praha: Dokořán, 2009, s. 108–116. (ISBN 978-80-7363-286-1)

Články v mezinárodních recenzovaných odborných periodikách

STANĚK, J.: Le Dandysme, dernier éclat d'héroïsme. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 1, 2012, s. 122–127. (ISSN 0014–1291)

STANĚK, J.: Hume and the Question of Good Manners. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 1, 2009, s. 29–48. (ISSN 0014–1291)

Články v domácích recenzovaných odborných periodikách

STANĚK, J.: Spor o diletantismus a jeho podoba v literatuře české dekadence. Estetika, 1-4, 2007, s. 85–106. (ISSN 0014–1291)

STANĚK, J.: Dandysmus a romantismus. Estetika, 1–2, 2005, s. 33–62. (ISSN 0014–1291)

Články ve sbornících

STANĚK, J.: Pracovat v živém (Šalda a kritika diletantní). In: Kubíček, T. et al. (eds.): „Na téma umění a život" – F. X. Šalda 1867-1937-2007. Brno: Host, 2007, s. 172–182. (ISBN 978-80-7294-258-9)

Ediční a redakční činnost

DADEJÍK, O. – STIBRAL, K. – STANĚK, J. (eds.), Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán 2012. (ISBN 978-80-7363-431-5)

Překlady

Perec, Georges: Zimní cesta. Host, No. 6, 2007, s. 94-95. (ISSN 1211-9938)

Recenze

STANĚK, J.: Potíže s mystifikací. Česká literatura, Vol. No. 4, 2015, s. 606–612. (ISSN 0009-0468)

STANĚK, J.: Všechno na světě je přece činohra. Host, No. 7, 2011, 62-63. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Autoportrét umělce jako mladého muže. Host, No. 1, 2010, 81-83. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Bernhardovský výprodej. Host, No. 7, 2009, s. 63–64. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: V prostoru dekadence. Česká literatura, Vol. No. 3, 2009, s. 442–446. (ISSN 0009-0468)

STANĚK, J.: Zima na vsi. Host, No. 2, 2008, s. 24–26. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Zapomenutá vražda. Host, No. 3, 2007, s. 16–18. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Jsem Absolutní Vůle? Korespondence Ladislava Klímy. Host, No. 1, 2007, s. 18–20. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Do všech smutných jemností… Host, No. 5, 2006, s. 60. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Třetí román. Host, No. 2, 2006, s. 12–14. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Hlasy a svědomí. Host, No. 1, 2006, s. 64–65. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Čtěme Pounda! Host, No. 7, 2004, s. 74. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Cestou. Host, No. 5, 2004, s. 67. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Vzpomínání Paula Verlaina. Host, No. 3, 2004, s. 47–48. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Rousselovo opuštěné místo. Host, No. 2, 2004, s. 51–52. (ISSN 1211-9938)

STANĚK, J.: Dandysmus od Brummella k Baudelairovi. Host, No. 1, 2004, s. 51–54. (ISSN 1211-9938)

  1. Filosofie výchovy (paideia a humanitas)
  2. Montaigne jako teoretik výchovy
  3. Filosofie a autobiografie (Augustin, Descartes, Rousseau)
  4. Novověká recepce Aristotelovy nauky o areté
  1. Filosofie a poesie
  2. Filosofie a rétorika
  3. Filosofie a umění života
  4. Dějiny výchovných ideálů