Marek Šebeš

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

Kancelář: TL 406
Email: msebes@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 382
Web: jcu.academia.edu/MarekSebes

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

 • ČT  26.5.    14.00-15.30 hod.
 • ČT  2.6.      13.00-14.30 hod.
 • ST  8.6.      13.30-15.00 hod.
 • ÚT  14.6.    13.30-15.00 hod.
 • PO  20.6.   13.00-14.30 hod.
 • ÚT  28.6.   10.00-11.30 hod.

sociologické kurzy: Základy sociologie, Sociologie soudobých společností, Sociologický seminář, Sociologie rodiny, Sociologie I, Sociologie II, Demokracie a občanství I

mediální kurzy: Úvod do studia médií, Média a společnost: historická perspektiva, Mediální výchova, mediální gramotnost, Mediální pedagogika, Zpravodajská média a občanská socializace, Aktuální společenská témata a výchova k občanství

Kapitola v knize

Šebeš, Marek. 2016. "Živě, okamžitě, nonstop: proměny temporality televizního zpravodajství." In T. Dvořák (ed.). Temporalita (nových) médií. Praha: Nakladatelství AMU. s. 65-101. ISBN 978-80-7331-425-5.

Šebeš, Marek. 2014. "McSpolečnost: fast foodové řetězce jako symbol a model konzumní společnosti." In P. Hejtman, H. Pavličíková (eds.). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 137-158. ISBN 978-80-7394-475-9.

Šebeš, Marek. 2014. "Děti, reklama a konzumní kultura." In P. Hejtman, H. Pavličíková (eds.). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 181-193. ISBN 978-80-7394-475-9.

Šebeš, Marek. 2014. "Žádné nové zprávy pro unavené davy? Mladí lidé a zpravodajství na počátku 21. století." In H. Pavličíková, H. Zbudilová (eds.). Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 35–50. ISBN 978-80-7394-477-3.

Šebeš, Marek. 2013. "Velká mediální hostina: úvod do mediálních světů dětí a mládeže." In J. Jirák, H. Pavličíková (eds.). Média pod lupou. Mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání. Praha: Powerprint. s. 33–48. ISBN 978-80-87415-70-2.

Šebeš, Marek. 2009. "Média a čas v našem každodenním životě." In H. Pavličíková, M. Šebeš, M. Šimůnek (eds.). Mediální pedagogika: média a komunikace v teorii a učitelské praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 62–77. ISBN 978-80-7394-190-1.

Článek v časopise

Šebeš, Marek. 2020. "Odpojení a propojení: mladí lidé, konzumace zpráv a občanská angažovanost." Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd 11 (2). s. 4-18. ISSN 1805-3963.

Šebeš, Marek. 2019. "Sledování zahraničních televizí v každodenním životě v období socialismu: jihočeská zkušenost." Národopisná revue 29 (4). s. 308-319. ISSN 0862-8351.

Šebeš, Marek. 2010. "Čas a televize: Čtyři aspekty časové organizace televizního vysílání a každodenního života." Communication Today 1 (2). s. 71-80. ISSN 1338-130X.

Článek ve sborníku

Šebeš, Marek. 2010. Televize, čas a každodennost. In Mašek, J., Sloboda, Z., Zikmundová, V.(eds.) Mediální pedagogika v teorii a praxi. Plzeň: Západočeská univerzita. s. 44–48. ISBN 978-80-7043-851-0.

Šebeš, Marek. 2009. "Televize a krize rychlého času." In Slobodová B., Višnovský, J. (eds.). Quo vadis Mass Media. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. s. 511-522. ISBN 978-80-8105-123-4.

Šebeš, Marek. 2004. "Simulace a hyperrealita. Kritická reflexe médií v díle Jeana Baudrillarda." In Volek, J., Binková, P. (eds.). Média a realita: Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 66–93. ISBN 80-210-3308-8.

Příspěvek v učebnici

Šebeš, Marek, Prisching, Kamil. 2018. "Stroj času. S komiksem do minulosti." In Fügl, U. a kol. Ukážu ti svůj svět. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.  Regensburg, Plzeň: Tandem. s. 48–49. ISBN 978-3-9819456-2-1.

Šebeš, Marek, Dietrich, Eva, Fischer, Dominik, Tasch, Freya. 2018. "Balím si kufr. Fotografický projekt na téma cestování." In Fügl, U. a kol. Ukážu ti svůj svět. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.  Regensburg, Plzeň: Tandem. s. 40–41. ISBN 978-3-9819456-2-1.

Recenze

Šebeš, Marek. 2015. "Media and the Well-Being of Children and Adolescents." Medijske Studije  6 (11), s. 107-109. ISSN 1847-9758. (Recenze publikace: Jordan, Amy B., Romer, Daniel (eds.). 2014. Media and the Well-Being of Children and Adolescents. New York: Oxford University Press.)

Šebeš, Marek. 2007. "Více než zdařilý úvod do filmu." Mediální studia 2 (2). s. 223-226. ISSN 1801-9978. (Recenze publikace: Monaco, James. 2006. Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií. Praha: Albatros.)

Šebeš, Marek. 2006. "Rychlost a nehybnost mediálního věku." Sociální studia 11 (1). s. 165-169. ISSN 1214-813X. (Recenze publikace: Virilio, Paul. 2000. Polar Inertia. London -Thousand Oaks – New Delhi: Sage.)

Šebeš, Marek. 2005. "Paul Virilio: Informatická bomba." Revue pro média 5 (12-13). s. 54-55. ISSN 1214-7494. (Recenze publikace: Virilio, Paul. 2004. Informatická bomba. Červený Kostelec: Pavel Mervart.)

Šebeš, Marek. 2004. "Dívat se na publikum trochu jinak." Revue pro média 4 (10). s. 31-33. ISSN 1214-7494. (Recenze publikace: Abercrombie, Nicholas - Longhurst, Brian. 1998. Audiences: A Sociological Theory of Performance and Imagination. London -Thousand Oaks – New Delhi: Sage.).

Šebeš, Marek. 2002. "Herbert Schiller: Americké elektronické impérium." HOST - Revue pro média 04. s. 31-34. ISSN 1211-9938. (Recenze publikace: Schiller, Herbert. Mass Communications and American Empire. Boston: Beacon Press.)

Šebeš, Marek, Šimůnek, Michal. 2001. "Populární kultura jako místo kreativity a odporu." HOST - Revue pro média 01. s. 96-97. ISSN 1211-9938. (Recenze publikace: Fiske, John. 1990. Understanding Popular Culture. London/New York: Routledge.)

Mediální výchova a mediální gramotnost

Mladí lidé a zpravodajská média

Temporální aspekty mediální komunikace

Sociologie času a rychlosti

Sociologie rodiny a rodinná politika

 1. Mcdonaldizace společnosti. Kritická reflexe teorie George Ritzera
 2. Digitální panika: přinášejí digitální média zkázu?
 3. Média pro děti a dospívající - etnografická studie
 4. Medienpädagogen: profily německých mediálních pedagogů
 5. Švédská rodinná politika
 6. Vlastní téma z oblasti sociologie a mediální komunikace
 1. Zpravodajská média a učitelé OV/ZSV
 2. Sociologická témata ve výuce na gymnáziích
 3. Výuka občanské výchovy a společenských věd na německých gymnáziích: analýza učebnic
 4. Vlastní téma z oblasti sociologie (se zaměřením na didaktické aspekty) a mediální výchovy